آرتریت چیست؟

آرتریت عبارت است از وجود التهاب در یک یا چند مفصل. بیشتر از 100 نوع مختلف آرتریت وجود دارد. مفصل، محل اتصال دو استخوان به هم می باشد.

آرتریت موجب تخریب و از بین رفتن غضروف های مفاصل می شود. غضروف های طبیعی نقش حفاظتی از مفاصل را بر عهده دارند و موجب تسهیل در حرکت استخوان ها می شوند. غضروف ها همچنین شوک حاصل از فشارهای وارده بر مفاصل را جذب می کنند، مثلا موقع راه رفتن یا بلند شدن از زمین. بدون وجود مقادیر کافی از غضروف های طبیعی ، استخوان ها به هم سائیده و این کار موجب تورم (التهاب) و سفتی در ناحیه مفصلی می شود.

 

التهاب مفاصل می تواند علل گوناگونی داشته باشد:

 • یک بیماری خود ایمنی یا اتوایمیون (که در آن سیستم ایمنی به طور اشتباه به بافت های سالم بدن حمله می کند و موجب آسیب آنها می شود).
 • شکستگی استخوان.
 • سائیدگی و یا پارگی معمول در مفاصل.
 • عفونت ها، معمولا عفونت های باکتریایی و یا ویروسی.

 

در خیلی از موارد، التهاب مفصل پس از رفع و یا درمان علت زمینه ای آن از بین می رود و مفصل به حالت عادی خود بر می گردد. ولی در برخی از موارد این التهاب باقی مانده و آرتریت مزمن بوجود می آید.

آرتریت در هر دو جنس مرد و زن رخ می دهد. استئوآرتریت (آرتروز) شایعترین نوع آرتریت می باشد.

 

سایر انواع معمول آرتریت عبارتند از:

 • اسپوندیلیت آنکیلوزان
 • نقرس، نقرس کاذب (آرتریت ناشی از کریستال ها)
 • آرتریت روماتوئید جوانان
 • آرتریت روماتوئید (در بالغین)
 • عفونت های باکتریایی
 • آرتریت سوریاتیک (پسوریاتیک)
 • آرتریت واکنشی (سندرم رایتر)
 • اسکلرودرما
 • لوپوس اریتروماتوز سیستمیک (SLE)

 

آرتریت موجب درد، تورم، سفتی و محدودیت حرکتی در مفاصل می شود.

به طور کلی علائم آرتریت می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • درد مفصل
 • تورم مفصل
 • کاهش توانایی حرکت مفصل
 • سفتی مفصل، بخصوص سفتی صبحگاهی