سردرد های مزمن روزانه

اغلب افراد هر از چند گاهی دچار سردرد می شوند، ولیکن چنانچه بیشتر اوقات دچار سردرد می شوید در این صورت به احتمال زیاد به گونه های مختلفی از سردردهایی مبتلا شده اید که با عنوان سردردهای مزمن روزانه شناخته می شوند.

ماهیت لاینقطع و پیوسته سردردهای مزمن روزانه آنها را در گروه ناتوان کننده ترین سردردها قرار داده است. درمان تهاجمی اولیه و مدیریت ثابت و بلند مدت می توانند نقش بسزایی را در کاهش درد و تناوب بروز سردردهای مزمن روزانه داشته باشند.

 

بنا به تعریف، سردردهای مزمن روزانه می بایستی 15 روز در ماه و یا بیشتر رخ دهند و حداقل به مدت 3 ماه ادامه داشته باشند، و شرط اینکه سردردها در گروه سردردهای مزمن واقعی (اولیه) قرار بگیرند این است که چنین سردردهایی نمی بایستی بواسطه بیماری های دیگر بوجود آمده باشند.

سردردهای مزمن روزانه با توجه به مدت زمانی که ادامه می یابند طبقه بندی می شوند: بیش از 4 ساعت یا کمتر از 4 ساعت.

در این بخش به سردردهای طولانی مدتی پرداخته شده است که نسبت به سردردهای موقتی شایع تر می باشند. این سردردهای طولانی مدت به 4 دسته تقسیم می شوند:

 • میگرن مزمن
 • سردرد مزمن از نوع تنشی
 • سردرد پایدار روزانه جدید
 • همی کرانیای دائمی
میگرن مزمن

منشاء سردردها، میگرن دوره ای و بدون پیش درآمد (آئورا) می باشد. برای اعلام ابتلا فرد به میگرن مزمن او می بایست سردردهای میگرنی، سردردهای تنشی و یا هر دوی آنها را در 15 روز ماه یا بیشتر و حداقل به مدت 3 ماه تجربه کرده باشد. بعلاوه این فرد می بایستی 8 روز در ماه یا بیشتر و حداقل به مدت 3 ماه علایم زیر را داشته باشد.

 

سردرد می بایست حداقل دارای 2 مورد از مشخصات زیر باشد:

 • وجود درد تنها در یک طرف سر
 • سردردی که باعث ایجاد حس ضربان و تپش می شود
 • بروز درد متوسط تا شدید.
 • سردردهایی که بواسطه انجام فعالیت فیزیکی عادی تشدید می یابند.

 

و این سردردها حداقل می بایست منجر به بروز یکی از موارد زیر نیز شوند:

 • حالت تهوع، استفراغ یا هر دو
 • حساسیت به نور و صدا

 

همچنین اگر سردرد به داروهای تریپتان یا آرگوت که قبل از شروع علایم ذکر شده مصرف می شوند - به مدت 8 روز در ماه یا بیشتر و حداقل برای 3 ماه - واکنش مثبتی نشان دهد، در این صورت نیز در گروه میگرن مزمن جای خواهد گرفت.

سردرد مزمن از نوع تنشی

این نوع سردردها از سردردهای تنشی موقت و دوره ای حاصل می شوند. ممکن است این سردردها ساعت ها ادامه یابند و یا تبدیل به سردردهای دائمی شوند. سردردهای مزمن تنشی می بایست حداقل 2 مورد از ویژگی های زیر را داشته باشند:

 • هر دو قسمت سر را تحت تأثیر قرار دهند.
 • سبب بروز درد خفیف تا متوسط شوند.
 • سبب بروز درد به شکل فشار یا کشیدگی شوند، دردی که حالت ضربانی ندارد.
 • عدم تشدید درد بواسطه انجام فعالیت های فیزیکی روزانه

 

از این گذشته این نوع سردردها تنها منجر به بروز یکی از علایم زیر می شوند:

 • حساسیت به نور یا صدا
 • حالت تهوع (به شکل خفیف)
سردردهای پایدار روزانه جدید

این نوع سردردها چند روز پس از بروز اولین سردرد حالت ثابت بخود می گیرند. سردردهای مزمن روزانه جدید حداقل دارای 2 مورد از ویژگی های زیر می باشند:

 • بروز درد در هر دو بخش سر
 • بروز درد به شکل فشار یا کشیدگی که فاقد ضربان می باشد
 • بروز درد خفیف تا متوسط
 • عدم تشدید درد بواسطه انجام فعالیت های فیزیکی روزانه

 

از این گذشته این نوع سردردها تنها منجر به بروز یکی از علایم زیر می شوند:

 • حساسیت به نور یا صدا
 • حالت تهوع (به شکل خفیف)
همی کرانیای دائمی (Hemicrania Continua)

این نوع سردردها منجر به بروز درد تنها در یک سمت سر می شوند و درد هیچ گاه به سمت دیگر سر منتقل نمی شود. همچنین:

 • هر روز رخ می دهند و فاقد دوره های بدون درد می باشند.
 • منجر به بروز درد متوسط می شوند، ولیکن گاهی به شکل ناگهانی شدت می یابند.
 • واکنش مثبتی به مسکن ایندومتاسین نشان می دهند.
 • ممکن است گاهی اوقات تشدید یافته و منجر به بروز علایم مشابه میگرن شوند.

 

گذشته از این، سردرد از نوع همی کرانیای دائمی منجر به بروز حداقل یکی از موارد زیر نیز می شود:

 • ریزش اشک یا سرخی چشمی که در سمت درد قرار گرفته است
 • افتادگی پلک ها یا انقباض مردمک چشم
 • احتقان یا آبریزش بینی