ضایعات مغزی

ضایعه مغزی ناهنجاری می باشد که در تصاویر مغزی چون تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) یا توموگرافی کامپیوتری، سی تی اسکن، دیده می شود. در اسکن های CT یا MRI ضایعات مغزی معمولاً بشکل نقاط تیره یا روشنی دیده می شوند که متفاوت از سایر بافت های طبیعی مغز می باشند.

معمولاً کاملاً اتفاقی بوجود ضایعات مغزی پی برده می شود، چرا که در اغلب موارد چنین ضایعاتی هیچ ارتباطی به علایمی که سبب ضرورت انجام تصویربرداری شده اند ندارند.

یک ضایعه مغزی معمولاً مناطق محدود یا وسیعی از مغز را در بر می گیرد و دامنه، شدت و علت زمینه ای بوجود آورنده چنین ضایعاتی از نسبتاً خفیف تا بسیار خطرناک متغییر می باشد.

چنانچه ضایعات مغزی شناسایی شده در طول آزمایش های تصویری خوش خیم یا قابل درمان نباشند، به احتمال زیاد انجام آزمایشات تکمیلی یا مشاوره با پزشک متخصص نیز ضرورت پیدا خواهند کرد، و پزشک به منظور انجام بررسی های تخصصی تر و آزمایشات بیشتر بیمار را به یک متخصص مغز و اعصاب ارجاع خواهد داد.