خلط خونی

بیماری های ریوی مختلفی وجود دارند که می توانند منجر به بروز سرفه های خونی (هموپتیزی) شوند. سرفه های خونی به اشکال مختلفی دیده می شوند: ممکن است رنگ خون قرمز روشن یا صورتی باشد و خود خون نیز حالت کف دار داشته و یا آغشته به مخاط (خلط) باشد. سرفه های خونی، که با عنوان هموپتزی نیز شناخته می شوند، حتی در کمترین مقدار خود نیز می توانند نشانه ای از وجود یک شرایط هشدار دهنده و خطرناک باشند.

البته خروج مقدار بسیار جزئی از خلط سینه آغشته به خون روشن پدیده ای شایع است و معمولاً نشان دهنده یک وضعیت جدی نمی باشد.

در صورت داشتن سرفه های خونی مداوم یا شدید و متوقف نشدن خونریزی بلافاصله با 115 تماس بگیرید.

و در صورت داشتن سرفه های طولانی حتماً به پزشک مراجعه کنید.

 پزشک می تواند جدی یا بی خطر بودن علل بوجود آورنده چنین سرفه هایی را تعیین کند.