افزایش آنزیم های کبدی

افزایش سطح آنزیم های کبدی می تواند نشانه ای از وجود التهاب یا وارد آمدن آسیب به سلولهای کبدی باشد. سلولهای کبدی ملتهب یا آسیب دیده مقادیر بیش از حدی از مواد شیمیایی خاص، از جمله آنزیم های کبدی، را به درون جریان خون ترشح می کنند و بدین ترتیب منجر به بالا رفتن سطح آنزیم های کبدی در آزمایش های خون می شوند. آنزیم های خاصی که معمولاً در مقایسه با سایر آنزیم ها در مقادیر بیش از حد نرمال یافت می شوند عبارتند از:

  • ALT: آلانین ترانس آمیناز(SGPT)
  • AST: آسپارات ترانس آمیناز(SGOT)

معمولاً می توان با انجام آزمایش های معمول خون به افزایش سطح آنزیم های کبدی پی برد.

در اکثر موارد سطح این آنزیم ها تنها به میزان بسیار کم و به مدت کوتاهی افزایش می یابد. و در اغلب موارد افزایش سطح آنزیم های کبدی نشان دهنده مشکلات کبدی مزمن و خطرناک نمی باشند.

در صورت بالا بودن سطح آنزیم های کبدی در آزمایش عملکرد کبد، می توانید از پزشک خود بخواهید تا نتایج این آزمایش ها را برایتان تفسیر کند. در اغلب موارد، پزشک به منظور تعیین علت بوجود آورنده چنین پدیده ای انجام آزمایش های بیشتری را توصیه می کند.