افزایش تعرق

تعریق بیش از حد می تواند در تمامی نقاط بدن بوجود آید و یا صرفاً کف دست ها و پاها، زیر بغل و صورت را تحت تأثیر قرار دهد. تعریق بیش از حد غالباً به شکل تعریق نامتعادل و بیش از حد نسبت به دمای اتاق یا سطح فعالیت های عادی روزانه سبب بروز استرس، اضطراب های اجتماعی و خجالت زدگی نیز می شود.

 

مراقبت های پزشکی اورژانسی

بندرت پیش می آید که تعریق یک مشکل اورژانسی محسوب شود. ولی در صورت بروز موارد زیر به همراه تعریق می بایستی فورا به اورژانس مراجعه کنید:

  • تب و لرز
  • احساس سبکی سر
  • درد قفسه سینه
  • شکم درد

 

مراجعه به پزشک غیر اورژانسی

در صورت بروز هر یک از موارد زیر بهتر است که به یک پزشک مراجعه کنید:

  • تعریق بیش از حد نرمال که به شکل ناگهانی رخ می دهد.
  • تعریق سبب مختل شدن فعالیت های روزمره شده است.
  • تعریق های شبانه که بدون هیچ علت خاصی رخ می دهند.

بیشتر موارد مربوط به تعریق بیش از حد، واکنش مثبتی به درمان ها نشان می دهند.