بلفارواسپاسم (پرش پلک)

بلفارواسپاسم (پرش پلک چشم یا پلک زدن غیر ارادی) عبارت است از حرکت غیر عادی پلک ها که در طی یک بازه زمانی یک یا دو دقیقه ای، هر چند ثانیه یکبار رخ می دهد. گاهی اوقات شدت اسپاسم به حدی است که سبب بسته شدن کامل پلک چشم می شود. پرش پلک چشم معمولاً در طی چند روز یا چند هفته بخودی خود از بین می رود، لیکن بهتر است که در صورت بروز موارد زیر به یک چشم پزشک مراجعه کنید:

  • بلفارواسپاسم پس از گذشت چندین هفته خوب نشده است.
  • در هر پرش پلک چشم بطور کامل بسته می شود یا باز کردن مجدد پلک چشم مشکل می باشد.
  • پرش و اسپاسم در سایر بخش های بدن نیز رخ می دهد.
  • سرخی، تورم یا خروج ترشحات از چشم یا افتادگی پلک ها وجود دارد.