افزایش حرکات روده (تکرر مدفوع)

برای تکرر مدفوع تعریف کلینیکی مشخصی که پذیرفته شده باشد وجود ندارد. بیشتر افراد چندین بار دفع مدفوع در طول روز را غیر عادی می پندارند، بویژه چنانچه الگوی حرکات روده ای نیز تغییر کرده باشد.

با وجود این چنانچه تغییر عادی دیگری در اجابت مزاج بوجود نیامده باشد - مواردی نظیر دفع مدفوع شل و آبکی، کرامپ های شکمی یا مدفوع خونی- در این صورت به احتمال زیاد تغییر بوجود آمده در تعداد دفعات اجابت مزاج نشانه ای دال بر وجود بیماری نمی باشد.

لیکن در صورت همراه بودن تکرر مدفوع با یکی از علایم و نشانه های زیر می بایستی حتماً به پزشک مراجعه کنید:

  • تغییر غلظت، حجم یا ظاهر مدفوع نظیر دفع مکرر مدفوع باریک (شبیه به روبان) یا مدفوع شل و آبکی
  • دردهای شکمی
  • وجود مخاط، چرک یا خون در مدفوع