افزایش سطح پروتئین خون

بالا بودن پروتئین خون (hyperproteinemia) به افزایش غلظت پروتئین خون گفته می شود. پروتئین بالای خون به تنهایی یک بیماری خاص محسوب نمی شود، ولی می تواند نشانه ای از وجود یک بیماری باشد.

معمولاً افزایش پروتئین خون به تنهایی منجر به بروز هیچ علامت یا نشانه ای نمی شود و در اغلب اوقات به هنگام انجام آزمایش خون به منظور ارزیابی سایر مشکلات و علایم بوجود آمده، بوجود این عارضه پی برده می شود.

پزشک معالج در صورت پی بردن به افزایش سطح پروتئین خون در طول ارزیابی ها، انجام آزمایش های تکمیلی را به منظور تعیین مشکل زمینه ای توصیه می کند.

با انجام آزمایش پروتئین کل، می توان افزایش سطح پروتئین را در جریان خون تشخیص داد. سایر آزمایش های خاص که به تعیین علت افزایش پروتئین خون کمک می کنند عبارتند از: آزمایش کبد و یا مغز استخوان.

آزمایش الکتروفوروز پروتئین سرم (SPEP)، پروتئین های موجود در خون را اندازه گیری می کند و می تواند گونه  خاصی از پروتئین که سبب بالا رفتن سطح پروتئین خون شده است را شناسایی کند. در مواردی که پزشک نسبت بوجود بیماری های مغز استخوان مشکوک می شود، انجام آزمایش SPEP را توصیه می کند.