بالا بودن اسید اوریک

افزایش بیش از حد سطح اسید اوریک هیپراوریسمی (hyperuricemia) نامیده می شود. اسید اوریک در طول تجزیه پورین (Purine)، ماده ای که در بسیاری از مواد غذایی وجود دارد، تولید می شود. اسید اوریک پس از تولید وارد جریان خون شده، سپس از طریق خون وارد کلیه ها می شود و حجم قابل توجهی از آن از طریق ادرار دفع می شود.

بالا بودن سطح اوریک می تواند منجر به بروز حمله نقرس شود، ولی تمامی افرادی که سطح اوریک آنان بالا می باشد مبتلا به نقرس نمی باشند، از سوی دیگر تمامی افراد مبتلا به نقرس نیز اسید اوریک بالایی ندارند.

در صورت بروز حمله نقرسی پزشک معالج به بررسی سطح اسید اوریک خون خواهد پرداخت، هر چند که بروز چنین حملاتی در افرادی که سطح اسید اوریک آنان نرمال می باشد نیز شایع است. معمولاً اسید اوریک بالا با هیچ علامتی همراه نمی باشد و در اغلب موارد به هنگام انجام آزمایش برای سایر بیماری ها است که پزشک بوجود این عارضه پی می برد.

چنانچه نگران این موضوع هستید که ممکن است داروهای مصرفی سبب بالا رفتن سطح اسید اوریک خون شما شوند حتماً با پزشک خود مشورت کنید. و در عین حال تا زمانی که پزشک دستور قطع دارو را نداده است به مصرف داروهای خود ادامه دهید.