"علائم و نشانه ها"
بالا بودن اسید اوریک
تاریخ ارسال:
1395/04/07   07:55
بلفارواسپاسم (پرش پلک)
تاریخ ارسال:
1395/03/21   19:02
تعریق شبانه
تاریخ ارسال:
1395/04/09   10:28
تهوع و استفراغ
تاریخ ارسال:
1395/04/25   17:58
تکرر ادرار
تاریخ ارسال:
1395/03/25   07:55
خفگی
تاریخ ارسال:
1395/03/14   20:12
خلط خونی
تاریخ ارسال:
1395/03/23   20:22
خونریزی در دوران بارداری
تاریخ ارسال:
1395/03/13   08:10
درد آرنج
تاریخ ارسال:
1395/03/29   20:25
درد بازو
تاریخ ارسال:
1395/03/12   08:14