"علائم و نشانه ها"
سرفه
تاریخ ارسال:
1395/03/23   08:22
سرگیجه
تاریخ ارسال:
1395/03/24   19:45
سوزش پاها
تاریخ ارسال:
1395/03/15   19:55
سیاهی دور چشم ها
تاریخ ارسال:
1395/03/26   08:11
ضایعات مغزی
تاریخ ارسال:
1395/03/14   08:20
ضعف و خستگی
تاریخ ارسال:
1395/03/30   07:45
لخته شدن خون
تاریخ ارسال:
1395/03/13   19:50
ماکروسیتوز (بزرگی گلبول های قرمز)
تاریخ ارسال:
1395/03/28   20:09
هیپوکسمی (کاهش اکسیژن خون)
تاریخ ارسال:
1395/04/04   07:20
وجود خون در مایع منی
تاریخ ارسال:
1395/03/14   20:12