آسیکلوویر چشمی

موارد مصرف

پماد چشمی آسیکلوویر برای درمان موضعی التهاب قرنیه ناشی از ویروس تبخال (HSV) مصرف می شود.

مکانیسم اثر

آسیکلوویر از طریق مهار ساخت DNA ویروس عمل می کند.

فارماکوکینتیک

آسیکلوویر به سرعت از طریق بافت پوششی قرنیه و بافت سطحی چشم جذب می شود. برای ایجاد اثر ضدویروسی، غلظت این دارو در مایع زلالیه به حد لازم می رسد. پس از مصرف آسیکلوویر در چشم، مقدار آن در خون قابل اندازه گیری نیست، ولی ممکن است در مقادیر بسیار ناچیز در ادرار یافت شود.

عوارض جانبی

التهاب، تحریک موضعی و آسیب سطحی قرنیه همراه با نقطه دار شدن آن از عوارض جانبی مصرف دارو است که پس از قطع مصرف بهبود می یابد.

نکات قابل توصیه

دوره درمان باید کامل شود.

مقدار مصرف

در بزرگسالان و کودکان، به میزان 1 سانتیمتر از پماد 5 بار در روز (تقریباً هر 4 ساعت یکبار) در فضای ملتحمه پلک پائین قرار داده می شود. درمان باید برای حداقل 3 روز پس ا ز بهبود کامل علائم ا دامه یابد.

فرم های دارویی

 Ophthalmic Ointment: 3%