آلفنتانیل

موارد مصرف

آلفنتانیل یک ضد درد مخدر است که به عنوان داروی همراه و همچنین برای القای بیهوشی مصرف می شود. این دارو همچنین با تزریق داخل نخاع و درون سخت شامه برای ایجاد بیدردی پس از عمل جراحی بکار برده می شود.

فارماکوکینتیک

آلفنتانیل براحتی از سد خونی - مغزی عبور می کند. پیوند آن به پروتئین پلاسما حدود 92% است. تجمع آلفنتانیل در بافت چربی ممکن است باعث طولانی شدن طول اثر دارو شود. متابولیسم دارو کبدی است. آلفنتانیل نیمه عمر سه مرحله ای دارد و نیمه عمر دفعی آن 1 - 2 ساعت است. زمان شروع اثر دارو حدود 1 - 2 دقیقه است و طی 1.5 - 2 دقیقه به حداکثر اثر خود می رسد. طول مدت اثر دارو 5 - 10 دقیقه می باشد. دفع آلفنتانیل عمدتاً کبدی است.

عوارض جانبی

برادی کاردی، کاهش فشار خون و ضعف تنفسی طی عمل جراحی و یا بعد از آن، از عوارض شایع و مهم آلفنتانیل هستند.

هشدارها
 1. در صورت وجود عیب کار کبد، بیماری ریوی و نقص در سیستم تنفسی و در بیماران سالخورده یا بسیار جوان، آلفنتانیل باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
 2. داروهای ضد درد مخدر باعث تشدید ضعف تنفسی می شوند.
 3. هنگام تجویز دارو باید امکانات لازم برای کنترل علائم مسمومیت احتمالی با دارو از جمله آنتاگونیست های مواد مخدر در دسترس باشد.
 4. مقدار مصرف دارو باید برای هر بیمار بطور جداگانه و با توجه به سن، وزن، اندازه بدن، شرایط فیزیکی بیمار، مصرف همزمان سایر داروها و طول مدت احتمالی عمل جراحی تعیین شود.
 5. این دارو ممکن است باعث سفتی عضلات سینه و شکم شده و در نتیجه باعث اختلال در تنفس گردد.
 6. تزریق وریدی دارو بهتر است بصورت آهسته و طی حداقل 1 - 2 دقیقه صورت گیرد.
 7. اگر چه مصرف همزمان بنزودیازپین ها ممکن است باعث تقویت بیهوشی گردد. اما احتمال افزایش ضعف تنفسی و یا کاهش فشار خون باید در نظر گرفته شود.
 8. مصرف متناوب دارو ممکن است باعث ایجاد تحمل، وابستگی و اعتیاد به دارو شود.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان آلفنتانیل با بنزودیازپین ها، داروهای تضعیف کننده CNS و داروهای مهارکننده آنزیم های کبدی باعث تشدید عوارض جانبی دارومی شود.
 • مصرف همزمان این دارو با نالترکسون، ممکن است اثرات ضد دردی آلفنتانیل را از بین ببرد.
 • مصرف همزمان سایمتیدین یا اریترومایسین ممکن است سبب کاهش کلیرانس آلفنتانیل گردد و به دلیل طولانی شدن دوره خروج از بیهوشی، خطر ضعف تنفسی را افزایش دهد.
نکات قابل توصیه
 1. تا 24 ساعت پس از مصرف این دارو، در صورت بروز سرگیجه، خواب آلودگی، منگی یا تاری دید باید احتیاط نمود.
 2. تا 24 ساعت پس از مصرف این دارو، از مصرف فرآورده های حاوی الکل یا داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود، مگر اینکه اختصاصاً توسط پزشک تجویز شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای القای بیهوشی در اعمال جراحی که بیش از 45 دقیقه طول می کشد  130 - 245 mcg/kg تزریق وریدی می شود.

به عنوان نگهدارنده بیهوشی در اعمال جراحی کمتر از 30 دقیقه مقدار 8 - 20 mcg/kg به عنوان مقدار مصرف اولیه تزریق می شود و بدنبال آن  3 - 5 mcg/kg بصورت مقدار واحد و یا 0.5 - 1 mcg/kg درهر دقیقه انفوزیون مداوم می شود.

در اعمال جراحی طولانی تر از 30 دقیقه 20 - 75 mcg/kg به عنوان مقدار مصرف اولیه تزریق می شود و بدنبال آن 5 - 15 mcg/kg  بصورت مقدار واحد یا 0.5 - 3 mcg/kg در هر دقیقه انفوزیون مداوم می شود.

جهت ایجاد تسکین، از راه وریدی 3 - 8 mcg/kg به عنوان مقدار حمله ای و سپس 3 - 5 mcg/kg به صورت مقدار واحد (در صورت نیاز) تزریق می شود.

 

کودکان:

برای ادامه بیهوشی مقدار 30 - 50 mcg/kg  به عنوان مقدار مصرف اولیه تزریق وریدی می شود و بدنبال آن 10 - 15 mcg/kg  بصورت مقدار مصرف واحد و مداوم انفوزیون در هر دقیقه 0.5 - 1.5 mcg/kg  یا می شود. نیمه عمر و طول مدت اثر آلفنتانیل در کودکان کمتر از بزرگسالان است و بنابراین دفعات مصرف دارو در کودکان باید افزایش یابد.

فرم های دارویی

Injection: 0.5 mg/ml (as HCl)