هیدروکسید آلومینیوم

موارد مصرف

هیدروکسید آلومینیوم برای درمان علامتی سوزش معده ناشی از ترشح اسید، سوء هاضمه ناشی از اسید و ترش کردن، جلوگیری از عوارض برگشت محتویات معده به مری و همچنین جهت جلوگیری از تشکیل سنگ های ادراری فسفاته برای کاهش فسفات خون استفاده می شود.

مکانیسم اثر

به عنوان ضد اسید، این دارو اسید معده را خنثی می نماید، ولی به طور مستقیم روی تولید اسید تاثیری ندارد. هیدروکسید آلومینیوم موجود در این فرآورده با یون فسفات در روده پیوند یافته و فسفات آلومینیوم نامحلول تشکیل می دهد که از ر اه مدفوع دفع می گردد. بنابراین فسفات سرم و ادرار را کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک

مقادیر کمی از آلومینیوم موجود در این فرآورده جذب می گردد. اثر این دارو در صورت مصرف قبل از غذا به عنوان ضد اسید 20 - 60 دقیقه و یکساعت در صورت مصرف بعد از غذا تا سه ساعت باقی می ماند. دفع این دارو از راه مدفوع و در صورت جذب از طریق کلیه صورت می گیرد.

عوارض جانبی

در صورت مصرف طولانی مدت این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه ممکن است تغییرات خلقی و روانی ایجاد کند. با مصر ف طولانی مدت ممکن است یبوست، درد استخوانی ناشی از تخلیه فسفات، کاهش اشتها، کاهش غیرعادی وزن و سفید شدن مدفوع بروز نماید.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت وجود کمی فسفات خون، انسداد روده و پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در موارد زیر این دارو باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بیماری آلزایمر، وجود علائم آپاندیسیت، یبوست، انسداد مجرای معده - روده، هموروئید و عیب کار کلیه.
  2. ظرفیت خنثی سازی اسید در مورد هیدروکسید آلومینیوم در مقایسه با ضد اسیدهای حاوی منیزیم کمتر است.
  3. در صورت مصرف طولانی مدت به خصوص در بیماران با شکستگی استخوان باید رژیم جبران کننده فسفات داده شود.
تداخل های دارویی

جذب بسیاری از داروها در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است مختل شود. بنابراین باید از لحاظ مقدار مصرف و زمان مصرف این دارو، دقت بیشتری صورت گیرد. از جمله این داروها می توان به کینیدین، داروهای ضد انعقاد خوراکی، ترکیبات ضد دیسکینزی، رانیتیدین، گلیکوزیدهای دیژیتال، ایزونیازید، کتوکونازول، فنوتیازین ها، ویتامین A تتراسیکلین ها، تیوگزانتین ها و فلوئورسدیم اشاره نمود.

نکات قابل توصیه
  1. برای درمان زخم های گوارشی، بهترین اثر درمانی زمانی ایجاد می شود که دارو 1 - 3 ساعت بعد از غذا و یا هنگام خواب مصرف شود.
  2. به طور کلی باید به بیمار توصیه نمود از مصرف سایر داروها طی 1 - 2 ساعت پس از مصرف آنتی اسیدها خودداری کند.
  3. سوسپانسیون را قبل از مصرف باید تکان داد. قرص نیز باید بخوبی جویده شود.
  4. احتمال بروز یبوست با مصرف این دارو وجود دارد که می توان با استفاده از فیبرهای غذایی میزان آن را کاهش داد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان ضداسید 600 - 1200 میلی گرم از سوسپانسیون یا قرص 4 - 6 بار در روز بین غذا و هنگام خواب مصرف می شود. به عنوان کمک درمان زخم گوارشی 960 - 3600 میلی گرم از سوسپانسیون هر 1 - 2 ساعت در روز مصرف می شود. در موارد شدید، مقدار 2.6 - 4.8  گرم از دارو با آب رقیق شده و مصرف می گردد. به عنوان پایین آورنده فسفات خون، مقدار 1.9 - 4.8 گرم از سوسپانسیون سه تا چهار بار در روز همراه با رژیم غذایی کم فسفات استفاده می شود. کودکان: مقدار مصرف در کودکان توسط پزشک تعیین گردد.

فرم های دارویی

Chewable Tablet: 300 mg

 Suspension: 320 mg/5 ml