آمبنونیوم

موارد مصرف

این فرآورده برای درمان میاستنی گراو بکار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو از هیدرولیز شدن استیل کولین توسط استیل کولین استراز جلوگیری می کند و در نتیجه انتقال تکانه های عصبی از محل اتصال عصب - عضله را تسهیل می نماید.

عوارض جانبی

آریتمی، افت فشار خون، کا هش بازده قلبی، بلوک گره دهلیزی بطنی، تشنج، اختلال در تکلم، سرگیجه، سردرد و کاهش هشیاری، واکنش های آلرژیک، اسهال، کرامپ های شکمی، فلج عضلات تنفسی، لارنگواسپاسم و اختلال در تنفس از عوارض جانبی این دارو هستند.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت مفرط نسبت به آنتی کولین استراز، انسدادهای مکانیکی روده ها و مجاری ادراری نباید این دارو را مصرف کرد.

هشدارها
  1. این دارو برای بیماران مبتلا به آسم، صرع، برادیکاردی، انسداد کرونری، واگوتونی، هیپرتیروئیدیسم، آریتمی قلبی یا زخم گوارشی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. به دلیل احتمال پاسخ دهی مفرط در تعداد کمی از بیماران، آتروپین و اپینفرین باید در دسترس باشد.
تداخل های دارویی

اثر انسداد عصبی - عضلانی ناشی از آمینوگلیکوزیدهای سیستمیک، سایر داروهای آنتی کولین استراز و سوکسینیل کولین را تشدید می کند.

این دارو اثر داروهای آنتی کولینرژیک را کاهش می دهد.

گلوکوکورتیکوئیدها اثر آنتی کولین استراز را کاهش می دهند.

منیزیم به علت اثر مستقیم مهاری بر عضلات اثر ترکیبات آنتی کولین استراز را کاهش می دهد.

نکات قابل توصیه

مقاومت به اثرات آنتی کولین استرازها ممکن است در بعضی بیماران به دنبال مصرف طولانی مدت مشاهده شود. در چنین مواردی، بیمار باید به دقت تحت مراقبت قرارگیرد. مقدار مصرف باید کاهش یابد یا مصرف قطع شود تا بیمار مجدداً به اثرات دارو پاسخ دهد.

مقدار مصرف

5 – 25 میلی گرم 3 تا 4 بار در روز خوراکی مصرف شود. با 5 میلی گرم شروع و تا تعیین مقدار مطلوب به تدریج مقدار افزایش یابد. (تغییر در مقدار باید هر دو روز یکبار صورت گیرد). بعضی از بیماران مقادیر بیشتر برای کنترل کافی بیماری نیاز دارند، اما تجویز مقادیر بیش از 200 میلی گرم در روز نیاز به مراقبت دقیق دارد.

فرم های دارویی

Tablet: 10 mg