اسید آمینو کاپروئیک

موارد مصرف

اسید آمینو کاپروئیک یک داروی آنتی فیبرینولیتیک است که همانند ترانکسامیک اسید در درمان و پیشگیری خونریزی های ناشی از فیبرینولیز شدید به کار می رود. این دارو همچنین در پیشگیری آنژیوادم ارثی نیز مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

اسید آمینو کاپروئیک به راحتی از راه خوراکی جذب شده و غلظت پلاسمایی آن طی 2 ساعت به حداکثر می رسد. این دارو توزیع وسیعی داشته و به سرعت و به صورت دست نخورده از طریق ادرار ترشح می شود. نیمه عمر حذف آن تقریباً 2 ساعت می باشد.

عوارض جانبی

اختلالات گوارشی وابسته به دوز، گیجی، صدا کردن گوش، سردرد، احتقان بینی و ملتحمه چشم، بثورات پوستی، صدمات عضلانی (معمولاً با مصرف طولانی دوزهای بالا)، نارسایی کلیوی با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. این دارو در موارد نارسایی کلیوی و اختلالات قلبی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. در صورت نیاز به مصرف طولانی مدت، بهتر است مقادیر کمتری از دارو استفاده شود و بیمار تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
  3. تزریق سریع وریدی این دارو ممکن است باعث بروز کاهش فشار خون، برادیکاردی و آریتمی شود.
مقدار مصرف

برای درمان یا پیشگیری از خونریزی، اسید آمینو کاپروئیک اسید را می توان از طریق خوراکی با مقدار اولیة 4 تا 5 گرم شروع و سپس به صورت 1 تا 1.25 گرم هر ساعت ادامه داد. همچنین می توان همان مقدار را به صورت داخل وریدی به شکل محلول %2 تجویز نمود. مقدار اولیه (4 - 5 گرم) باید طی یک ساعت تزریق شده و سپس با انفوزیون مداوم1g/hour  ادامه یابد. معمولاً 8 ساعت درمان کافی می باشد. در صورت نیاز به ادامه درمان، حداکثر مقدار مصرف طی 24 ساعت نباید از مقدار 24 گرم تجاوز نماید.

فرم های دارویی

Injection: 2500 mg/10ml, 4000 mg/10ml