کلرور آمونیوم

موارد مصرف

کلرور آمونیم به عنوان خلط آور، معمولاً در ترکیب با سایر داروهای خلط آور و ضد سرفه مصرف می شود. کلرور آمونیوم سبب ایجاد دیورزگذرا و اسیدوز خفیف می شود و سبب تسریع در دفع داروهای بازی می گردد. این دارو در درمان آلکالوز متابولیت شدید و نیز حفظ pH اسیدی ادرار در درمان بعضی از اختلالات مجرای ادرار مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو به منظور افزایش حلالیت یون های کلسیم و فسفات برای کنترل بیماران مبتلا به سنگ های فسفاتی مجاری ادراری و همچنین افزایش یونیزاسیون کلسیم در تتانی ناشی از آلکالوز مصرف شده است.

مکانیسم اثر

کاتیون آمونیم توسط کبد به اوره تبدیل شده و با آزاد کردن یک اتم هیدروژن، یون بی کربنات، آب و گازکربنیک تولید می نماید. آنیون کلرور با بازهای ثابت در مایع خارج سلولی پیوند می یابد. جایگزینی بیکربنات با کلرور باعث تغییر نسبت بیکربنات به اسید کربنیک شده و اسیدوز ایجاد می کند. همچنین با افزایش دفع الکترولیت ها و آب خارج سلولی، کلرور آمونیم سبب کاهش مایع خارج سلولی شده و جابجایی مایعاتی را که سبب خیز شده اند، تسریع می کند.

فارماکوکینتیک

کلرور آمونیم پس از مصرف خوراکی به سرعت از مجرای گوارش جذب می شود و در طول 3 - 6 ساعت جذب آن کامل می شود. این دارو در کبد متابولیزه و به اسید کلریدریک و اوره تبدیل می شود.

عوارض جانبی

تحریک مخاط معده، ناراحتی معده، بی اشتها یی، تهوع، استفراغ و تشنگی، پس از مصرف خوراکی و به ویژه با مقادیر زیاد گزارش شده است. مقادیر بسیار زیاد این دارو ممکن است سبب بروز اسیدوز و کمی پتاسیم خون شود.

موارد منع مصرف

این دارو در بیماران مبتلا به عیب شدید کار کبد یا کلیه و اسیدوز اولیه نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در بیماران مبتلا به بی کفایتی ریه یا خیز قلبی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. پیگیری وضعیت بیماران از نظر علائم و نشانه های مسمومیت با آمونیم در طول مصرف کلرور آمونیم، باید صورت گیرد.
نکات قابل توصیه

این دارو باید پس از غذا مصرف شود تا احتمال بروز عوارض گوارشی به حداقل برسد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

به عنوان اسیدی کننده ادرار، مدر و درمان آلکالوز، 4 - 12 g/day در مقادیر منقسم هر 4 - 6 ساعت مصرف می شود. به عنوان مدر، دارو باید 3 - 4 روز مصرف شود، سپس مصرف آن برای چند روز باید قطع و بعد از آن مجدداً درمان به همین ترتیب شروع شود.

کودکان:

به عنوان اسیدی کننده ادرار 75 mg/kg/day در چهار مقدار منقسم مصرف می شود.

فرم های دارویی

Delayed Release Tablet: 500 mg