آموکسی سیلین

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت های گوش میانی، سینوزیت، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم، مننژیت مننگوکوکی، ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری، پیشگیری از آندوکاردیت و به عنوان داروی کمکی در درمان مننژیت لیستریایی و سوزاک مصرف می شود. به علاوه، این دارو در درمان تب تیفوئیدی و نیز در پیشگیری از عفونت دندانی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

75 - 90 درصد از دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 1 - 2 ساعت غلظت سرمی دارو به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 1 – 1.5 ساعت است که درصورت عیب کار کلیه ممکن است تا 12 ساعت افزایش یابد. 65 -70 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی مثل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

درصورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

هشدارها

دربیماران دارای سابقه حساسیت، مبتلا به عیب کار کلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار و لوسمی لنفاتیک مزمن و سابقه بیماری های گوارشی به ویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان آموکسی سیلین با دارو های خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن ممکن است اثر این دارو ها را کاهش دهد و منجر به بارداری ناخواسته شود.

مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. آموکسی سیلین را می توان با معده خالی یا پر مصرف کرد.
  2. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
  3. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف هرگونه داروی ضد اسهال باید خودداری کرد.
  4. در هنگام مصرف آموکسی سیلین از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.
  5. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگرتقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، ازمصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو 250 میلی گرم هر 8 ساعت می باشد که در عفونت های شدید این مقدار دو برابر می شود.

در درمان عفونت های چرکزای شدید یا عودکننده تنفسی، این دارو به مقدار 3 گرم هر 12 ساعت مصرف می شود. در درمانهای کوتاه مدت برای آبسه دندان 3 گرم مصرف می شود که در صورت نیاز 8 ساعت بعد تکرار می شود.  

برای درمان عفونت های مجاری ادرار، مقدار مصرف آموکسی سیلین 3 گرم است که در صورت نیاز 10 - 12 ساعت بعد تکرار می شود.

در درمان سوزاک مقدار مصرف این دارو 3 گرم در یک نوبت همراه با یک گرم پروبنسید می باشد.

کودکان:

مقدا ر مصرف این دارو در کودکان با سن تا 10 سال 125 میلی گرم هر 8 ساعت می باشد که در عفونتهای شدید تا دو برابر افزایش می یابد.

این دارو در درمان عفونت گوش میانی در کودکان با سن 3 - 10 سال به مقدار 750 میلی گرم دو بار در روز برای 2 روز مصرف می شود.

فرم های دارویی

Capsule: 250 mg, 500 mg

Suspension: 125 mg/5ml, 250 mg/5 ml

Chewable Tablet: 250 mg (as 3 H2O)

Tablet: 500 mg (as 3 H2O)