آمپی سیلین

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادرار، عفونت گوش میانی، برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم و سوزاک مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

35 - 50 درصد از دارو از راه خوراکی جذب می شود و پس از 2 - 1.5 ساعت غلظت سرمی دارو به اوج می رسد. در تزریق عضلانی 1 ساعت بعد غلظت دارو به اوج می رسد. نیمه عمر دارو 1.5 - 1 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 19 ساعت ممکن است افزایش یابد. 75 - 90 درصد دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های حساسیتی مثل کهیر، تب، درد مفاصل، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، با مصرف این دارو گزارش شده است. همچنین، سایر عوارض جانبی این دارو تهوع، اسهال ، بثورات جلدی می باشند.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه آلرژی به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

هشدارها

در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه، در بیماران مبتلا به تب گلاندولار و لوسمی لنفاتیک مزمن و سابقه بیماری های گوارشی بویژه کولیت وابسته به آنتی بیوتیک باید با احتیاط فراوان تجویز شود.

تداخل های دارویی

مصرف همزمان آمپی سیلین با داروهای خوراکی جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد و منجر به بارداری ناخواسته شود.

مصرف همزمان پنی سیلین ها با متوترکسات منجر به کاهش کلیرانس متوترکسات و در نتیجه مسمومیت با این دارو می شود.

نکات قابل توصیه
  1. آمپی سیلین را باید با معده خالی مصرف کرد.
  2. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه به کاهش مقدار مصرف دارو نیازی نیست، مگر اینکه عیب کار کلیه شدید باشد.
  3. در صورت بروز اسهال، بدون مشورت با پزشک از مصرف هر گونه داروی ضد اسهال باید خودداری کرد.
  4. در هنگام مصرف آمپی سیلین از سایر روش های جلوگیری از بارداری نیز باید استفاده نمود.
  5. در صورتی که یک نوبت مصرف دارو فراموش شود، به محض بیاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، از مصرف آن نوبت خودداری کرده و مقدار مصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

مقدار مصرف این دارو از راه خوراکی 0.25 - 1 گرم هر 6 ساعت است که ترجیحاً نیم ساعت قبل از غذا باید مصرف شود.

در درمان سوزاک   2 – 3.5گرم از دارو همراه با 1 گرم پروبنسید در یک نوبت مصرف می شود. در درمان عفونت مجاری ادرار 500 میلی گرم هر 8 ساعت مصرف می شود.

کودکان:

مقدار مصرف در کودکان با سن کمتر از 10 سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان است.

 

تزریقی

بزرگسالان:

مقدار مصرف آمپی سیلین از راه تزریق عضلانی یا وریدی یا انفوزیون 500 میلی گرم هر 4 – 6 ساعت می باشد که در درمان مننژیت این مقدار بیشتر خواهد شد.

در درمان مننژیت همراه با سایر آنتی بیوتیک ها مقدار 2 گرم هر 4 ساعت برای مدت 5 روز انفوزیون وریدی می شود (دوره درمان برای مننژیت لیستریایی 10 - 15 روز است).

در درمان آندوکاردیت 2 گرم هر 6 ساعت مصرف می شود که تا 2 گرم هر 4 ساعت قابل افزایش است.

کودکان:

مقدار مصرف آمپی سیلین، از راه تزریقی، در کودکان با سن تا 10 سال نصف مقدار مصرف بزرگسالان است.

در درمان مننژیت لیستریایی در نوزادان 50-100 mg/kg هر 6 ساعت و در کودکان 3 ماهه تا 12 ساله 100 mg/kg هر 6 ساعت مصرف می شود.

فرم های دارویی

Capsule: 250 mg, 500 mg

Suspension: 125 mg/5ml, 250 mg/5 ml

For Injection: 250 mg, 500 mg, 1 g (as Sodium)