آمیل نیتریت

موارد مصرف آمیل نیتریت

آمیل نیتریت برای درمان حملات حاد آنژین صدری (درد سینه) به کار می رود، ولی به دلیل وجود داروهایی با سمیت پائین تر، مانند نیترات ها، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب عموماً در درمان مسمومیت با سیانید مصرف می شود. این دارو همچنین به عنوان داروی کمک تشخیصی در بررسی عملکرد ذخیره ای قلب استفاده می شود.

مکانیسم اثر

به نظر می رسد که اثر ضد آنژین آمیل نیتریت در نتیجه کاهش فشار شریانی سیستمیک و ریوی و کاهش برونده قلبی به دنبال مصرف آمیل نیتریت، ناشی از گشاد شدن عروق محیطی باشد. به عنوان پادزهر مسمومیت با سیانید، آمیل نیتریت موجب تشکیل متهموگلوبینمی می گردد. این ماده با سیانید ترکیب شده و تبدیل به ترکیب غیر سمی سیانومتهموگلوبین می شود.

فارماکوکینتیک

اثر این دارو طی 30 ثانیه شروع شده و 3-5 دقیقه ادامه خواهد داشت. متابولیسم آن کبدی است و تقریباً 33% آن از راه کلیه ها دفع می گردد.

عوارض جانبی آمیل نیتریت

سرگیجه یا منگی هنگام برخاستن از حالت خوابیده یا نشسته، بر افروختگی صورت و گردن، سردرد خفیف، تهوع یا استفراغ، نبض سریع و بی قراری با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها
  1. در بیماران سالخورده، احتمال بروز کمی فشار خون در حالت ایستاده بیشتر است.
  2. این دارو در کم خونی شدید، خونریزی مغزی و ضربات وارده به سر، پر کاری تیروئید و انفارکتوس اخیر میوکارد باید با احتیاط فراوان مصرف گردد.
تداخل های دارویی

مصرف همزمان این دارو با داروهای پایین آورنده فشار خون و یا سایر داروهای گشاد کننده عروق، اثر آمیل نیتریت را تشدید می کند. اثرات هیستامین و نوراپی نفرین و استیل کولین در مصرف همزمان با آمیل نیتریت کاهش می یابد. داروهای مقلد سمپاتیک اثر آمیل نیتریت را کاهش می دهند.

نکات قابل توصیه
  1. بیمار باید آمپول را در میان دستمال شکسته و 6-1 بار آن را استنشاق کند و سپس در حالت نشسته و خوابیده قرار گیرد.
  2. این دارو قابل اشتعال است.
مقدار مصرف آمیل نیتریت

به عنوان ضد آنژین، مقدار 0.3 میلی لیتر(یک آمپول) استنشاق می شود و می توان آن را هر 5-3 دقیقه تکرار کرد به عنوان پادزهر مسمومیت با سیانید در صورت لزوم هر 5 دقیقه به مدت 60-30 ثانیه تا زمان به هوش آمدن استنشاق می شود. سپس فاصله مقادیر طولانی شده و تا 24 ساعت مصرف دارو ادامه می یابد.

فرم های دارویی

Solution For Inhalation