داروهای ضد ویروس

آنچه در این مقاله می خوانید:
کلیات

 

  •  Aciclovir
  •  Didanosine
  •  Ganciclovir
  •  Lamivudine
  •  Nelfinavir
  •  Nevirapine
  •  Oseltamivir
  •  Ribavirin
  •  Stavudine
  •  Zidovudine

 

بيماري هاي ويروسي اغلب در بيماراني که سيستم ايمني بدن آنها مختل شده، به طور خودبخود بروز مي کنند .داروهايي که در اين تک نگار معرفي مي شوند، در درمان و نيز براي پيشگيري از بروز بيماري هاي ويروسي مختلف مصرف مي شوند. درمان بيماري هاي ويروسي با اين داروها بايد هر چه زودتر در مراحل اوليه بيماري شروع شود. اين داروها در مراحل تکثير ويروس موثر هستند و شواهد اندکي وجود دارد که نشان دهنده تاثير اين داروها در درمان عفونت هاي مخفي يا ويروس غيرتکثيرشونده باشد.

 

همچنين اين داروها جايگزين روش هاي واکسيناسيون براي پيشگيري طولاني مدت از بيماري هاي ويروسي نيستند. استفاده از درمان علامتي و حمايتي نيز در کنترل بيماري هاي عفوني اهميت دارد. بيماري هاي ويروسي اوريون، فلج اطفال، هاري و سرخجه شامل دارو درماني با داروهاي ضد ويروس نيستند. همچنين در دارو درماني عفونت ناشي از ويروس HIV، ساير عفونت هاي فرصت طلب بايد توسط داروهاي مناسب خود درمان شوند.