ایمنوگلوبولین Anti D IM

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.

 

این فرآورده به منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت نسبت به فاکتور Rh و جلوگیری از بیماری همولیتیک نوزادان در بارداری های بعدی استفاده می شود. ملاک تجویز در بارداری عبارتند از مادر Rh- باشد و قبلاً نسبت به فاکتور Rh حساس نشده باشد، نوزاد و یا پدر+ Rhباشد. همچنین برای زنان حساس نشده بعد از سقط خود بخود یا سقط القاء شده و یا هر گونه آسیب، دستکاری، نمونه برداری یا خونریزی از جفت استفاده می شود، مگر اینکه اثبات شود که جنین یا پدرRh- باشد. در سقط یا بارداری خارج رحمی که تعیین گروه خونی جنین غیرممکن است، با فرض اینکه جنین Rh+ باشد، این فرآورده را تجویز می کنند، مگر اینکه اثبات شود که پدر-Rh است. در افراد Rh- که اشتباهاً خون +Rh دریافت کرده اند، برای جلوگیری از حساسیت برعلیه فاکتور Rh استفاده از این ایمنوگلوبولین توصیه شده است.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی IgG ضدRh0(D)  است و در افراد -Rh، با مهار پاسخ ایمنی نسبت به گلبولهای قرمز +Rh ، از ایجاد حساسیت نسبت به فاکتور Rh0(D) جلوگیری می کند. در افراد Rh- و حساس نشدهای که خون + Rh به بدن آنها وارد می شود، این فرآورده به طور موثر واکنش ایمنی را کاهش می دهد. هر ویال 300mcg  ایمنوگلوبولین، واکنش ایمنی بر علیه 15 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم یا 30 میلی لیتر خون کامل Rh+ را به طور کامل مهار می نماید. از 24 ساعت بعد از تزریق، سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای 21 روز در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.

بدون استفاده از Anti-D احتمال ایجاد حساسیت برعلیهRh  حدود 12% می باشد، که تجویز Anti-D این احتمال را تا 1 - 2% (تزریق بعد از زایمان) و 0.1 - 0.7% (تزریق قبل از زایمان) کاهش می دهد.

عوارض جانبی

ناراحتی در محل تزریق، تب، درد عضلانی و خواب آلودگی از عوارض جانبی این دارو می باشد.

موارد منع مصرف

برای افرادی که سابقه واکنش های آنافیلاکتیک یا واکنش های شدید سیستمیک نسبت به گلوبولین های انسانی دارند، Anti-D نباید مصرف شود. برای نوزادان بعد از تولد، برای همه افراد Rh+ و افراد Rh- که قبلاً نسبت به فاکتور Rh حساس شده اند، نباید تجویز شود.

هشدارها

این دارو باید به طور داخل عضلانی و ترجیحاً در عضله دلتوئید یا ران تزریق شود.

تداخل های دارویی

به دلیل وجود سایر ایمنوگلوبولین ها همراه Anti-D، از 14 - 30 روز قبل تا 3 ماه بعد از تزریق Anti-D، از انجام واکسیناسیون مادر خودداری شود. با این وجود Anti-D تاثیر واکسن سرخجه را کاهش نمی دهد و می توان بعد از زایمان و قبل از ترخیص علاوه بر Anti-D واکسن سرخجه را نیز مصرف نمود، به شرط اینکه میزان پادتن علیه سرخجه 6 - 8 هفته بعد از واکسیناسیون اندازه گیری شود تا از ایجاد مصونیت اطمینان حاصل شود.

نکات قابل توصیه
  1. قبل از تجویز و بلافاصله بعد از زایمان، آزمایش تعیین گروه خونی نوزاد (ABO, Rh) و آزمایش مستقیم آنتی گلوبولین را باید انجام داد.
  2. برای تعیین مقدار مصرف Anti-D، حجم خون جنینی که وارد بدن مادر شده است را باید با روش های آزمایشگاهی تائید شده، تشخیص داد. برای هر 30 میلی لیتر خون کامل جنینی باید یک ویال تزریق نمود. فقط در حدود 0.2% بارداری ها احتمال دارد بیش از 30 میلی لیتر خون کامل جنینی وارد بدن مادر شود.
  3. در صورت لزوم (زایمان ها، سقط جنین یا انتقال خون، نمونه برداری ها و ...) باید فرآورده فوراً و یا حداکثر در عرض 72 ساعت بعد از اتمام زایمان یا وقوع حادثه تزریق شود.
  4. اگر قبل از زایمان Anti-D تزریق شده باشد، لازم است که مادر یک مقدار مصرف دیگر بعد از زایمان نوزاد Rh+دریافت کند. چنانچه این فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زایمان به مادر تزریق شده باشد، بعد از زایمان نیازی به تزریق مجدد نیست، مگر اینکه مقدار خونریزی جنینی - مادری بیش از 30 میلی لیتر خون کامل باشد.
  5. برای نوزادان متولد شده از مادرانی که Anti-D را قبل از زایمان دریافت کرده اند ممکن است آزمون آنتی گلوبولین (کومبس) به طور ضعیفی مثبت شود.
  6. این فرآورده را باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.
مقدار مصرف

پروفیلاکسی بعد از زایمان:

حداقل یک ویال ایمنوگلوبولین را باید در عرض 72ساعت بعد از زایمان تزریق کرد. در صورتی که مقدار خونریزی جنینی - مادری بیش از 30 میلی لیتر باشد، به ازای هر 30 میلی لیتر خون کامل یا 15 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم باید یک ویال اضافی تزریق شود.

 

پروفیلاکسی قبل از زایمان:

درهفته های 26 - 28 بارداری یک ویال و در محدوده 72 ساعت بعد از زایمان نیز باید یک ویال از راه داخل عضلانی تزریق شود.

 

تهدید به سقط:

درهر زمان از دوره بارداری در صورت تهدید به سقط، به ازای هر 30 میلی لیتر خون کامل یا 15 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم، باید یک ویال 300 mcg تزریق کرد.

 

حوادث انتقال خون:

به ازاء هر 30 میلی لیتر خون کامل یا 15 میلی لیتر گلبول قرمز متراکم، باید یک ویال 300 mcg تزریق کرد.

 

متفرقه:

 بعد از ترومای شکمی، نمونه برداری از مایع آمنیون، سقط جنین (اعم از خود بخود یا القاء شده)، یا بارداری خارج رحمی در یا بعد از هفته سیزدهم بارداری، باید یک ویال تزریق نمود. چنانچه با این دلایل Anti-D در هفته 13 - 18 بارداری تزریق شود، یک ویال 300 mcg دیگر نیز باید در هفته های 26 - 28 بارداری تزریق شود.

فرم های دارویی

 Powder for Injection: 250 mcg, 300 mcg