آنتی هموروئید

موارد مصرف

شکل پماد این دارو در درمان علامتی هموروئید خارجی و هموروئید پرولامیس و سایر بیماری های دردناک اطراف مقعد و در درمان خارش قسمت خارجی دستگاه تناسلی زنان و خارش مقعد مصرف می شود. شیاف این دارو در درمان هموروئید داخلی و دیگر اختلالات مجرای مقعدی مانند التهاب راست روده، شقاق مقعد و فیستول همراه آن مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده به دلیل داشتن ترکیبات بیحس کننده موضعی، گلوکوکورتیکوئید و قابض، اثر التیام دهنده دارد.

عوارض جانبی

عوارض جانبی این فرآورده بیشتر در اثر مصرف بیش از حد آن حاصل می شود و شامل عفونت و نکروز در ناحیه استعمال می باشد.

هشدارها
  1. در کودکان و سالخوردگان، در صورت مصرف بیش از حد امکان بروز مسمومیت ناشی از بی حس کننده موضعی وجود دارد
  2. احتمال بروز عفونت در موضع پس از مصرف بیش از حد دارو وجود دارد.
  3. مصرف طولانی مدت آن باعث آتروفی پوست اطراف مقعد می گردد.
تداخل های دارویی

داروهای مسدد بتا آدرنرژیک از طریق کاهش جریان خون کبدی، ممکن است سرعت متابولیسم لیدوکائین موجود در فرآورده را کاهش دهند. سایمتدین از طریق کاهش متابولیسم داروهای موجود در این فرآورده ممکن است متابولیسم آنها را به تاخیر بیاندازد.

نکات قابل توصیه

در صورت بروز عفونت در موضع استعمال، باید به پزشک مراجعه شود.

مقدار مصرف

برحسب بیماری و دستور پزشک، روزانه چندین نوبت از شیاف و پماد مصرف می گردد.

فرم های دارویی

Suppositories: Lidocaine 60mg + Hydrocortisone Acetate 5mg + Aluminum Subacetate 50mg + Zinc Oxide 400mg

Rectal Ointment: (Lidocaine 50mg + Hydrocortisone Acetate 2.75mg + Aluminum Subacetate 35mg + Zinc Oxide 180mg)/g