پادزهر عقرب

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی آنتی توکسین ها ضروری است.

 

این فرآورده در درمان علائم ناشی از سم عقرب مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این فرآورده حاوی مواد خالص ضد سم عقرب می باشد و باعث خنثی شدن سم عقرب های

Buthotus saucyi, Androctonus crassicauda, Scorpio maurus, Odontobuthus dorjae Mesobuthus eupeus  

می شود. انواع عقرب هائی که سم آنها برای تولید پادزهر بکار می رود به منطقه جغرافیائی مورد نظر بستگی دارد و برای هر منطقه خاص فرآورده باید حاوی آنتی توکسین های عقرب های همان منطقه باشد.

عوارض جانبی

بیماری سرم و واکنش های آنافیلاکتیک و واکنش های تاخیری (جوش های پوستی، تب، درد مفاصل، خیز) از عوارض جانبی این فرآورده می باشند.

هشدارها
  1. هنگام تزریق، اکسیژن و وسایل احیاء باید در دسترس باشد.
  2. قبل از استفاده از سرم، برای تشخیص حساسیت فرد مسموم نسبت به سرم اسب، آزمون حساسیت باید انجام داد. کنترل و نظارت مداوم برای تشخیص واکنش های ناخواسته ضروری است. در صورت بروز واکنش های سیستمیک، استفاده از سرم باید قطع و درمان مناسب شروع شود.

 

آزمون حساسیت : مقدار 0.2 میلی لیتر از محلول رقیق شده (10:1 برای افراد بدون سابقه و 100:1 برای افراد با سابقه آلرژیک) از سرم طبیعی اسب یا پادزهر زیرجلدی تزریق شود. برای نتیجه آزمون لازم است 30 دقیقه صبر کرد و در صورت عدم واکنش 0.2 میلی لیتر از فرآورده رقیق نشده باید تزریق شود، در صورت عدم واکنش حساسیتی می توان مقدار کافی از پادزهر عقرب را مصرف کرد.

نکات قابل توصیه
  1. فرآورده را باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.
  2. تزریق داخل عضلانی باید به آهستگی انجام شود. در صورت نیاز به تزریق داخل وریدی، باید به طور خیلی آهسته تزریق انجام گردد.
مقدار مصرف

مقدار لازم فرآورده، به مقدار و نوع سم وارد شده به بدن مصدوم، اقدامات فوریتی انجام شده قبلی و سابقه سلامت بیمار بستگی دارد. کودکان بیشتر درمعرض خطر هستند. بیشتر مصدومین بعد از تزریق داخل وریدی یا داخل عضلانی یک یا دو آمپول پادزهر عقرب بهبود می یابند. برای اثر سریعتر، راه داخل وریدی ترجیح داده می شود. بعضی از مصدومین نیاز به شش آمپول پادزهر عقرب دارند.

فرم های دارویی

Injection