آپروتینین

موارد مصرف

آپروتینین در بیمارانی که در معرض خطر شدید از دست دادن خون در طول عمل جراحی قلب باز یا پس از آن هستند و همچنین در بیمارانی که نگهداری بهینه خون در آنان طی عمل جراحی قلب باز در اولویت مطلق است، مصرف می شود. این دارو همچنین در خونریزی های مخاطره آمیز ناشی از زیادی پلاسمین خون (در لوسمی پرومیلوسیتیک حاد و پس از درمان با داروهای ترومبولیتیک و طی عمل جراحی برداشت تومور بدخیم) مصرف می شود.

مکانیسم اثر

آپروتینین یک مهار کننده آنزیم پروتئولیتیک بوده که این اثرخود را بر روی پلاسمین و کالیدینوژناز (کالی کرئین) اعمال می کنند.

فارماکوکینتیک

این دارو به سرعت پس از تزریق وریدی در فضای خارج سلولی، توزیع می یابد و بدین ترتیب غلظت پلاسمایی آن به سرعت کاهش می یابد. آپروتینین به طور فعال توسط توبول های پروکسیمال در کلیه باز جذب و تجمع می یابد. این دارو به آهستگی در کلیه متابولیزه می شود. نیمه عمر این دارو در مرحله اول پس از مرحله توزیع، تقریباً 150 دقیقه و در مرحله نهایی که پس از 5 ساعت از مصرف می باشد، تقریباً 10 ساعت است. آپروتینین به شکل غیرفعال از طریق ادرار دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک (شامل خارش، ضعف تنفسی، تاکی کاردی، کاهش فشار خون و اسپاسم برونش) و ترومبوفلبیت موضعی با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود آلرژی نسبت به این دارو، نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط مصرف شود:  درمان قبلی با آپروتینین و در موارد توقف عمیق و هیپوترمیک گردش خون بویژه بیماران با سن بیشتر از   .65
  2. تمام مقادیر مصرف وریدی آپروتینین، باید به تنهایی و از طریق مسیر ورید مرکزی باشد.
  3. به منظور تعیین احتمال بروز واکنش های آلرژیک به تمام بیماران باید در ابتدا یک مقدار آزمایشی تزریق شود. برای این منظور، یک میلی لیتر از دارو از راه وریدی، 10  دقیقه قبل از تزریق مقدار مصرف درمانی، تزریق می شود.
  4. در بیمارانی که پس از تزریق مقدار آزمایشی، دچار واکنش آلرژیک می شوند، این دارو نباید مصرف شود.
  5. در بیمارانی که قبلاً این دارو را دریافت نموده اند، مصرف مجدد آپروتینین (حتی مقدار آزمایشی) باید با احتیاط فراوان صورت گیرد. در صورتی که آزمایش تعیین حساسیت موفقیت آمیز باشد، تزریق وریدی پیشگیری کننده یک داروی آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین (مانند دیفن هیدرامین) بلافاصله قبل از تزریق دارو، توصیه می شود.
  6. در طول مصرف، وضعیت بیمار از نظر بروز علائم و نشانه های آنافیلاکسی باید به دقت بررسی شود.
تداخل های دارویی

داروهای ضد انحلال فیبرین و داروهای ترومبولیتیک در صورت مصرف همزمان، دارای اثرات آنتاگونیست هستند.

نکات قابل توصیه

آپروتینین با کورتیکواستروئیدها، هپارین، تتراسیکلین ها و محلول های مغذی حاوی اسیدهای آمینه یا چربی امولسیونه ناسازگاری دارد.

مقدار مصرف

این دارو بایستی بصورت تزریق داخل وریدی آهسته و یا انفوزیون داخل وریدی مصرف شود. در  اعمال جراحی قلب باز، یک دوز اولیه 2,000,000  واحدی پس از القای بی هوشی و قبل از استرنوتومی (sternotomy) (ابتدا برای تشخیص آلرژیک نبودن بیمار 50,000 واحد بصورت تزریق داخل وریدی آهسته طی چندین دقیقه تزریق می شود و سپس بقیه دارو بصورت انفوزیون داخل وریدی طی 20 دقیقه مصرف می شود). دوز نگهدارنده از طریق انفوزیون داخل وریدی500,000  واحد در هر ساعت می باشد که تا خاتمه عمل جراحی ادامه می یابد. برای 2,000,000 pump prime  واحد، در اندوکاردیت سپتیک 3,000,000 واحد به داخل Pump prime اضافه می شود. در هایپرپلاسمینمیا بصورت تزریق داخل وریدی آهسته و یا انفوزیون داخل وریدی در ابتدا 500,000 - 1,000,000 واحد حداکثر با سرعت 5 میلی لیتر در دقیقه تزریق و سپس در صورت نیاز، 200,000 واحد هر ساعت تا زمانی که خونریزی متوقف شود، ادامه می یابد.

فرم های دارویی

Injection: 20,000 IU/1 ml