آرژینین

موارد مصرف

در تشخیص میزان ترشح هورمون رشد از غده هیپوفیز (در بیماری هایی مثل کم کاری کلی غده هیپوفیز، کوتولگی ناشی از کم کاری هیپوفیز، آدنومای کروموفوب، کرانیوفارنژیومای بعد از عمل جراحی، هیپوفیز کتومی، ضایعات هیپوفیز، آکرومگالی، ژیگانتیسم و مشکلات مربوط به رشد و قامت) مصرف می شود.

مکانیسم اثر

انفوزیون داخل وریدی دارو غالباً باعث افزایش قابل ملاحظه سطح پلاسمایی هورمون رشد در افراد با هیپوفیز سالم می شود. این افزایش در اختلال هیپوفیزی تقلیل می یابد یا بطور کلی از بین می رود.

عوارض جانبی

تهوع، استفراغ، سردرد، افروختگی، بیحسی و تحریک وریدها در موضع تزریق از عوارض جانبی این داروها هستند.

موارد منع مصرف

در صورت سابقه آلرژی شدید و بارداری نباید این دارو را مصرف کرد.

هشدارها
  1. این دارو برای مقاصد تشخیصی است و هیچگونه کاربرد درمانی ندارد.
  2. بدلیل هیپرتونیک بودن، دارو باید وریدی تزریق شود.
  3. اگر آزمون هیپوگلیسمی انسولین بیانگر کمبود ذخیره هیپوفیز برای هورمون رشد بود، توصیه می شود آزمون آرژینین برای تائید پاسخ منفی روز بعد انجام شود. چنانچه بیماری به آزمون آرژینین پاسخ ندهد باید یکروز بعد آزمون آرژینین انجام شود. بعضی بیماران که به آرژنین پاسخ می دهند ممکن است به انسولین پاسخ ندهند و برعکس، میزان پاسخ مثبت کاذب این آزمون 32% و میزان پاسخ منفی کاذب 27% است.
نکات قابل توصیه
  1. این فرآورده اسیدی و هایپرتونیک می باشد و ممکن است باعث تحریک شود. تجویز مقدار ناکافی یا طولانی شدن مدت انفوزیون ممکن است تحریک غده هیپوفیز را کاهش دهد و آزمون را خنثی نماید. سرعت زیاد انفوزیون باعث تحریک بافتی، برافروختگی، تهوع و استفراغ می شود. این دارو حاوی مقادیر زیادی نیتروژن قابل متابولیزه شدن است، بعد از تجویز دارو و اثر موقت نیتروژن وارد شده بر کلیه باید توجه شود.
  2. یون کلر موجود در محلول معادل mEq/100 47.5 می باشد. اثر تزریق این کلر به بیماران مبتلا به اختلالات الکترولیتی مورد توجه قرار گیرد. مقدار پایه و تحریک شده هورمون رشد در زنان باردار یا مصرف کنندگان داروهای ضد بارداری خوراکی افزایش می یابد.
مقدار مصرف

برای بزرگسالان 300 ml و برای کودکان 5 ml/kg داخل وریدی تزریق شود.

تفسیر آزمون:

 

سطح پلاسمایی هورمون رشد یا آرژینین

 

میزان حداکثر پاسخ به آرژینین ng/ml

میزان طبیعی ng/ml

سالم

10 - 30

0 - 6

نقص هیپوفیز

0 - 10

0 - 4

 

 

نتایج آزمون تشخیصی نمایانگر نقص ذخیره هورمون رشد هیپوفیز باید با یک آزمون مجدد آرژینین یا بوسیله آزمون هیپوگلیسمی انسولین تائید شود. بین انجام آزمونها باید یک روز فاصله باشد.

فرم های دارویی

Injection: 10% (950 mOsmol/l) in 300 ml