آرتمتر

موارد مصرف

این دارو در درمان مالاریای ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم فالسی پاروم حساس یا مقاوم به کلروکین مصرف می شود.

عوارض جانبی

اختلالات خفیف گوارشی از جمله تهوع، اسهال، دردهای شکمی، گیجی، سردرد، صدا کردن در گوش، نوتروپنی، افزایش میزان آنزیم های کبدی و تغییرات ECG از جمله طولانی شدن قطعة QT، برادی کاردی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل های دارویی

داروهایی که باعث طولانی شدن قطعة QT در ECG می شوند، با این دارو تداخل دارند.

مقدار مصرف

برای درمان مالاریای فالسی پاروم غیر مخاطره آمیز، 80 میلی گرم از دارو به همراه با 480 میلی گرم لومفانترین در طی یک دورة 60 ساعته در هنگام تشخیص مصرف می شود. سپس در ساعت های 8, 24, 36, 48, 60 تجویز می شود (مجموعاً 480 میلی گرم آرترمتر و 2.88 گرم لومفانترین).

فرم های دارویی

Capsule: 40 mg