آرتسونات

موارد مصرف

این دارو در درمان مالاریای فالسی پاروم غیر حاد مصرف می شود.

عوارض جانبی

اختلالات خفیف گوارشی از جمله تهوع، اسهال و دردهای شکمی، گیجی، سردرد، وزوزگوش، نوتروپنی، افزایش میزان آنزیم های کبدی و تغییرات ECG از جمله طولانی شدن قطعة QT ، برادی کاردی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل های دارویی

داروهایی که باعث طولانی شدن قطعة QT در ECG می شوند، با این دارو تداخل دارند.

مقدار مصرف

همراه با مفلوکین، مقدار 4 mg/kg/day به مدت  3روز مصرف می شود. در صورتی که این دارو به تنهایی استفاده شود، مقدار مصرف 4 mg/kg  در روز اول و سپس 2 mg/kg/day  به مدت 6 روز می باشد.

فرم های دارویی

Tablet: 100 mg

Suppository: 50 mg