آتروپین چشمی

موارد مصرف

آتروپین به عنوان فلج کننده جسم مژگانی برای اندازه گیری عیب های انکساری در کودکان به کار می رود. این دارو همچنین جهت درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه و برای ایجاد گشادی مردمک چشم تجویز می شود تا چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی را برطرف کرده یا از بروز مشکلات ناشی از بیماری جلوگیری گردد.

مکانیسم اثر

آتروپین یک داروی موسکارینی است که از پاسخ عضلات اسفنکتر به عنبیه و عضلات تطابقی جسم مژگانی به تحریک استیل کولین جلوگیری و باعث گشاد شدن مردمک چشم و فلج تطابق چشم (فلج جسم مژگانی) می شود.

فارماکوکینتیک

اثر این دارو طولانی است و ممکن است تا 14 روز بعد از مصرف دارو باقی بماند.

عوارض جانبی

افزایش حساسیت چشم به نور، تحریک چشم و افزایش فشار داخل چشم از عوارض این دارو است. با مصرف دارو درماتیت تماسی نیز ممکن است بروز نماید.

هشدارها
  1. بیماران سالخورده نسبت به آتروپین حساسیت بیشتری دارند و احتمال بروز واکنش های سیستمیک در آنها بیشتر است.
  2. احتمال بروز اثرات سیستمیک با مصرف قطره چشمی نزد نوزادان کوچکتر از سه ماه وجود دارد. مصرف پمادهای چشمی در این بیماران ارجحیت دارد.
  3. این دارو در بیماران مبتلا به گلوکوم اولیه یا بیمارانی که زمینه پیدایش گلوکوم با زاویه بسته در آنها وجود دارد، باید با احتیاط فراوان تجویز شود.
تداخل های دارویی
  • آتروپین ممکن است با اثر ضد گلوکوم پیلوکارپین تداخل کند.
  • این دارو می تواند اثر گشاد کننده مردمک آتروپین را خنثی کند.
  • در صورت مصرف همزمان آتروپین با مهارکننده های کولین استراز چشمی، ممکن است اثر ضد گلوکوم و تنگ کننده مردمک چشم این داروها خنثی شود.
نکات قابل توصیه
  1. این دارو ممکن است تاری دید یا حساسیت به نور ایجاد کند.
  2. برای جلوگیری از جذب سیستمیک، هنگام مصرف قطره آتروپین و تا 1 - 2 دقیقه بعد از آن، بر روی مجرای اشکی (گوشه داخلی چشم) باید با انگشت فشار داده شود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه 0.3 – 0.5 سانتیمتر از پماد یک درصد یا یک قطره از محلول یک درصد 1 - 3 بار در روز بر روی ملتحمه مصرف می شود. در درمان چسبندگی جسم مژگانی به کپسول عدسی، در فواصل زمانی 5 دقیقه ای، هر بار یک یا دو قطره از محلول یک درصد آتروپین و یک قطره از محلول فنیل افرین به تناوب در چشم چکانده می شود. به عنوان گشاد کننده مردمک قبل از عمل جراحی چشم، یک قطره از محلول یک درصد آتروپین و یک قطره از محلول فنیل افرین در چشم چکانده می شود و بعد از عمل جراحی یک یا دو قطره 1 – 3 بار در روز در چشم چکانده می شود.

 

کودکان:

به عنوان فلج کننده جسم مژگانی به منظور تعیین انکسار نور در چشم ، 0.3 سانتیمتر از پماد 3 بار در روز برای 1 - 3 روز قبل از معاینه چشم مصرف می شود. در درمان التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه یا به عنوان گشاد کننده مردمک بعد از جراحی، 0.3 – 0.5 سانتیمتر از پماد یک درصد 1 - 3 بار در روز روی ملتحمه مالیده می شود. در کودکان پنج سال و بزرگتر، برای تعیین عیب انکسار در چشم، یک قطره از محلول نیم تا یک درصد سه بار در روز به مدت 1 - 3 روز در چشم چکانده می شود. در التهاب مجموعه عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه، یک قطره از محلول نیم درصد 1 - 3 بار در ر وز مصرف می شود. به عنوان گشاد کننده مردمک چشم بعد از عمل جراحی، یک قطره از محلول نیم درصد 1 - 3 بار در روز مصرف می شود.

فرم های دارویی

Ophthalmic Drops: 0.5%, 1%

Ophthalmic Ointment: 1%