نحوه مصرف و دوزاژ دارو

مصرف صحیح
 • دارو را طبق دستور پزشک مصرف کنید. از کم و زیاد کردن خودسرانه دوز دارو و مدت زمان مصرف دارو خودداری کنید.
 • دارو را می توانید به همراه غذا یا با معده خالی مصرف کنید. ولی توصیه می شود فرم شربت یا فرم آهسته رهش دارو را با معده خالی و یا حداقل یک ساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا مصرف کنید.
 • در اندازه گیری دوز تجویز شده دارو در فرم مایع (شربت) دقت کنید و از قاشق های معمول غذاخوری استفاده نکنید. زیرا ممکن است نتوانید مقدار دقیق دارو را تنظیم کنید. برای این کار از قاشق های مخصوص و یا پیمانه اندازه گیری استفاده کنید.
 • اگر بیمار در طی یک ساعت پس از مصرف فرم شربت یا فرم آهسته رهش دارو استفراغ نماید، در مورد مصرف مقدار بیشتر دارو با پزشک معالج، تماس حاصل نمایید.
 • دوره درمان با دارو را تکمیل نمایید. حتی اگر پس از مصرف چند دوز اولیه احساس بهبودی نمودید، مصرف دارو را تا اتمام دوره درمان  ادامه دهید. قطع مصرف زود هنگام دارو ممکن است موجب شود عفونت به طور کامل از بین نرود.
 • از مصرف داروهای ضد اسید معده حاوی آلومینیوم یا منیزیوم، با این دارو در یک زمان خودداری نمایید. زیرا ممکن است اثرات دارو را تحت تاثیر قرار دهند.
دوز دارو

دوز دارو ممکن است برای هر وضعیت و هر بیمار متفاوت باشد. دارو را مطابق با دستور پزشک معالج خود مصرف کنید. اطلاعات ذکر شده در این بخش یک وضعیت متوسط را شامل می شود. در صورتی که دوز داروی شما متفاوت از آنچه ذکر شده می باشد، آن را تغییر ندهید مگر این اینکه پزشک معالج دستور دهد.

 • فرم خوراکی (سوسپانسیون های آهسته رهش):
  • برای درمان پنومونی:
   • بزرگسالان: 2 gr یک بار به صورت دوز واحد
   • کودکان با وزن 34 kg یا بیشتر: 2 gr یک بار به صورت دوز واحد
   • کودکان یا شیرخواران بیشتر از 6 ماه و وزن کمتر از 34 کیلوگرم: دوز دارو بر اساس وزن بیمار و باید توسط پزشک تنظیم شود. این مقدار معمولا 60 mg/kg یک بار به صورت دوز واحد می باشد.
  • برای درمان سینوزیت:
   • بزرگسالان: 2 gr یک بار به صورت دوز واحد
   • کودکان: استفاده و مقدار دارو توسط پزشک تعیین می شود.
 • فرم خوراکی (قرص یا سوسپانسیون):
  • برای درمان عفونت ها:
   • بزرگسالان: 500 – 2000 mg یک بار در روز به صورت دوز واحد. بسته به نوع عفونت این مقدار با دوز 250 – 500 mg یک بار در روز به مدت چند روز ادامه پیدا می کند.
   • کودکان 6 ماهه یا بیشتر: دوز دارو بر اساس وزن بدن و باید توسط پزشک معالج تعیین شود. این مقدار معمولا 10 – 30 mg/ kg یک بار در روز به صورت دوز واحد می باشد که بسته به نوع عفونت می تواند با دوز 5 – 10 mg/kg یک بار در روز و برای چند روز ادامه پیدا کند.
   • شیرخواران کمتر از 6 ماه: استفاده و مقدار دارو توسط پزشک تعیین می شود.
  • برای درمان فارنژیت یا تانسیلیت:
   • بزرگسالان: 500 mg در روز اول به صورت دوز واحد. سپس 250 میلی گرم در روز در روزهای دوم تا پنجم.
   • کودکان 2 ساله یا بیشتر: دوز دارو بر اساس وزن بیمار و توسط پزشک تعیین می شود. این دوز معمولا 12 mg /kg یک بار در روز به مدت 5 روز می باشد.
   • کودکان کمتر از 2 سال: استفاده و مقدار دارو توسط پزشک تعیین می شود.