بالانس سالت (محلول نمکی متعادل شده)

موارد مصرف

برای شستشوی چشم ها در حین اعمال جراحی مختلف بکار می رود.

مکانیسم اثر

این محلول ایزوتونیک بوده و حاوی الکترولیت های لازم برای فعالیت متابولیسمی طبیعی سلول ها می باشد.

عوارض جانبی

کراتوپاتی و واکنش های التهابی بعد از عمل و ادم قرنیه از عوارض جانبی احتمالی این فرآورده هستند.

هشدارها

این فرآورده برای تزریق یا انفوزیون داخل وریدی نیست و فقط باید در شرایط آسپتیک مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. این فرآورده فاقد هر گونه ماده محافظ است و نباید از یک فرآورده برای بیشتر از یک بیمار مصرف شود.
  2. احتمال بروز ادم و کدورت قرنیه بعد از مصرف این فرآورده وجود دارد، احتیاط لازم هنگام مصرف باید صورت گیرد.
  3. این فرآورده باید در دمای8 – 30 درجه سانتی گراد نگهداری و از انجماد فرآورده جلوگیری شود.
  4. این دارو در بیماران دیابتی باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
مقدار مصرف

فرآورده باید طبق دستور سازنده و برحسب نوع عمل جراحی مصرف شود.

فرم های دارویی

Solution: NaCl 0.49% or 0.64% + KCl 0.075% + MgCl2, 6H2O 0.03% + CaCl2, 2H2O 0.048% + Sodium Citrate 2H2O 0.17% + Sodium Acetate, 3H2O 0.39%