سولفات باریم

موارد مصرف

سولفات باریم به عنوان ماده حاجب اشعه X برای آزمایشات پرتونگاری و توموگرافی کامپیوتری قسمت های مختلف دستگاه گوارش مصرف می شود.

مکانیسم اثر

سولفات باریم زمانی که از بدن عبور می کند، میزان جذب اشعه X را افزایش می دهد. بنابراین شکل و ساختمان دستگاه گوارش را آشکار می کند.

فارماکوکینتیک

این دارو در صورتی که خالص باشد از دستگاه گوارش جذب نمی شود. بعد از مصرف خوراکی، مری، معده و دوازدهه فوراً آشکار می شوند، در صورتی که برای آشکارسازی روده کوچک 15 - 90 دقیقه وقت نیاز است. در صورت تجویز داخل روده ای با استفاده از یک لوله، روده کوچک بلافاصله نمایان می شود. شدت و سرعت ظاهرسازی روده بزرگ و انتهای روده کوچک با استفاده از تنقیه به وضعیت بیمار و فشار هیدروستاتیک روده بستگی دارد.

عوارض جانبی

احتمال بروز یبوست، تجمع مدفوع متراکم، انسداد روده و آپاندیسیت پس از مصرف (خوراکی یا تنقیه) دارو وجود دارد. سوراخ شدن روده ها توسط دارو نیز ممکن است منجر به پریتونیت، چسبندگی روده ها و مرگ گردد. استنشاق این پودر موجب بیماری ریوی می گردد.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت انسداد روده بزرگ و یا وجود سوراخ در دستگاه گوارش، احتمال بارداری یا دهیدراتاسیون نباید مصرف شود.

هشدارها

در صورت ابتلا به کولیت اولسراتیو، دیورتیکولیت مزمن با احتیاط مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. چندین ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن و آشامیدن خودداری شود.
  2. استفاده از سولفات باریم تا 1 - 2 هفته بعد از نمونه برداری از روده بزرگ و رکتوم توصیه نمی شود.
  1. 3- بعد از انجام آزمایش پرتونگاری، به منظور جلوگیری از تجمع مدفوع متراکم بیمار باید مقادیر زیادی مایعات دریافت کند. بعضی اوقات ممکن است استفاده از ملین ها نیز ضروری شود.
  1. این دارو برای بیماران مبتلا به آلرژی، آسم، فیبروز سیستیک باید با احتیاط مصرف شود.
مقدار مصرف

مقدار مصرف به نوع آزمایش و روش پرتونگاری بستگی دارد.

بزرگسالان

خوراکی:

برای عکسبرداری از مری به روش single contrast مقدار 5 - 150 میلی لیتر از 60 - 155% w/v  و به روش double contrast مقدار 15 - 140 میلی لیتر از سوسپانسیون 60 - 250% w/v مصرف می شود.

برای معاینه معده و دوازدهه به روشsingle contrast  مقدار 240 - 360 میلی لیتر از سوسپانسیون 40 - 120% w/v و برای معاینه روده کوچک به روش single contrast مقدار 480 - 700 میلی لیتر از سوسپانسیون 40 - 80% w/v مصرف می شود.

برای معاینه معده به روش double contrast ابتدا برای پوشش معده 75 - 140 میلی لیتر از سوسپانسیون 200 - 250% w/v مصرف می شود و پس از مشاهده پوشش و عکسبرداری، نیز 150 - 300 میلی لیتر از سوسپانسیون 40 - 80% w/v بکار می رود.

برای معاینه روده کوچک (با استفاده از یک لوله دهانی) 500 - 2400 میلی لیتر از سوسپانسیون 24 - 50% w/v به داخل دوازدهه وارد می شود.

برای انجام سی تی اسکن بدن 200 - 500 میلی لیتر از سوسپانسیون 1 - 2% w/v مصرف می شود.

 تنقیه:

معاینه روده کوچک 2 - 2.5 لیتر از سوسپانسیون w/v 17 - 40% مصرف می شود. برای معاینه روده بزرگ به روش single contrast 1.5 - 2.5 لیتر از سوسپانسیون w/v 17 - 40% و روش double contrast مقدار 350 - 1000 میلی لیتر از سوسپانسیون 85 - 125% w/v مصرف می شود.

 

کودکان:

مقدار براساس نیاز بیمار و به وسیله پزشک مشخص می گردد.

فرم های دارویی

Powder for Suspension: 135 g/sachet