بلاودنا پی بی

موارد مصرف

این دارو به صورت کمکی در درمان زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر و درمان کمکی در آنتروکولیت باکتریایی به کار می رود.

مکانیسم اثر

آتروپین، هیوسامین و هیوسین (آلکالوئیدهای بلادونا) دارای اثر ضد موسکارینی هستند و فنوباربیتال اثر تسکینی برروی CNS دارد.

فارماکوکینتیک

متابولیسم داروکبدی است. دفع دارو عمدتاً از راه کبد صورت می گیرد. طول مدت اثر دارو حدود 4 - 6 ساعت می باشد.

عوارض جانبی

یبوست، کاهش تعریق، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان، بینی، گلو و یا پوست از عوارض شایع این دارو می باشد.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت وجود گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.

هشدارها
 1. احتمال بروز هیجان، اضطراب، خواب آلودگی یا اغتشاش شعور بویژه در سالمندان وجود دارد.
 2. احتمال بروز خشکی دهان و احتباس ادرار وجود دارد.
 3. این دارو در هیپرتروفی پروستات یا احتباس ادرار و گلوکوم باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
تداخل های دارویی
 • مصرف همزمان این دارو با بیهوش کننده عمومی، داروهای پایین آورنده فشار خون و مضعف CNS، اثر آنها را افزایش می دهد.
 • این دارو همچنین با جذب گریزوفولوین و کینیدین و کتوکونازول تداخل دارد.
 • این دارو اثر آنتی موسکارینی داروهای ضد هیستامینی، دیسوپیرامید، هالوپریدول، فنوتیازین ها و تیوگزانتین ها را افزایش می دهد.
 • این دارو همچنین با گلیکوزیدهای دیژیتال، گوانتیدین، متوکلوپرامید و ضد دردهای مخدر شبه تریاک و داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای تداخل دارد.
نکات قابل توصیه
 1. دارو نیم تا یکساعت قبل از غذا باید مصرف شود.
 2. این دارو باید با فاصله یک ساعت از داروهای ضد اسید و ضد اسهال مصرف گردد.
 3. احتمال بالا رفتن دمای بدن در فعالیت های شدید بدنی پس از مصرف این دارو وجود دارد.
 4. احتمال بروز خشکی دهان، بینی و گلو، تاری دید یا خواب آلودگی با مصرف این دارو وجود دارد.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار 5 - 10 میلی لیتر الگزیر سه یا چهار بار در روز یا 1 - 2 قرص 2 - 4 بار در روز مصرف می شود.

کودکان:

با وزن کمتراز 9 کیلوگرم 0.5 - 0.75 میلی لیتر الگزیر هر 4 - 6 ساعت و کودکان بالای 9 کیلوگرم تا 45 کیلوگرم 2 - 7.5 میلی لیتر الگزیر هر 4 - 6  ساعت مصرف می گردد.

فرم های دارویی

Tablet: Atropine Sulfate 19.4 mcg + Hyoscine HBr 6.5 mcg + Hyoscyamine Sulfate 103.7 mcg + Phenobarbital 16.2 mg

Elixir: (Atropine Sulfate 19.4 mcg + Hyoscine HBr 6.5 mcg + Hyoscyamine Sulfate 103.7 mcg + Phenobarbital 16.2 mg)/5 ml