بفنیوم هیدروکسی نفتوآت

موارد مصرف

این دارو درمان آلودگی به کرم های قلاب دار گونه آنکیلوستوم دئودنال، کرم های گرد، مانند آسکاریس (به ویژه همراه با آلودگی به کرم های قلاب دار) و گونه های تریکوسترونژیلوس مصرف می شود.

عوارض جانبی

تهوع، اسهال، استفراغ، سردرد، سرگیجه با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها

این دارو در بیماران مبتلا به هیپرتانسیون یا فشار خون متغیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. این دارو باید با معده خالی مصرف شده و تا یک ساعت بعد از مصرف آن از خوردن و آشامیدن خودداری نمود.
  2. دارو را می توان در شربت یا آب میوه سوسپانسیون نموده و فوراً مصرف کرد. همراه این دارو نیازی به مصرف داروهای مسهل نیست.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

در آلودگی به آنکیلوستوم و آسکاریس، یک ساشه (5 گرم ) یک یا دو بار در روز مصرف می شود. برای از بین بردن کامل نکاتور آمریکانوس، سه روز متوالی روزی دو بار هر بار یک ساشه (5 گرم) مصرف می شود.

کودکان:

در کودکان با سن بیشتر از دو سال، نصف محتوای ساشه (2.5 گرم) مصرف می شود. در کودکان با سن کمتر از دو سال یا با وزن کمتر از 10 کیلوگرم، یک چهارم محتوای ساشه (1.25 گرم) مصرف می شود.

فرم های دارویی

Granule: 5 g/ Sachet