بتانکول

موارد مصرف

این دارو برای درمان احتباس ادرار غیرانسدادی حاد بعد از عمل جراحی و آتونی با منشاء عصبی مثانه همراه با احتباس ادرار مصرف می شود.

مکانیسم اثر

بتانکول یک داروی کولینومیمتیک موسکارینی است که بر روی گیرنده های کولینرژیک در عضلات صاف مثانه و مجرای گوارش اثر می گذارد.

فارماکوکینتیک

اثر دارو از راه خوراکی پس از 30 - 90 دقیقه شروع و اثر آن پس از یکساعت به اوج خود می رسد. اثر دارو بر اساس مقدار داروی مصرف شده ممکن است تا 6 ساعت باقی بماند.

عوارض جانبی

تنگی نفس، خس خس سینه، احساس فشار در قفسه سینه با مصرف این دارو گزارش شده است.

هشدارها

این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: آسم برونشی، برادی کاردی، کاهش فشار خون، آناستوموز، جراحی مثانه، انسداد مجاری گوارشی و ادراری، بیماری عروق کرونر، پرکاری تیروئید، قرحه گوارشی، پریتونیت.

نکات قابل توصیه
  1. این دارو باید با معده خالی مصرف شود تا احتمال بروز تهوع و استفراغ کاهش یابد.
  2. این دارو نباید بیش از مقدار تجویز شده مصرف شود.
  3. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، در صورتی که طی یک ساعت بیاد آورده شود، باید آن نوبت مصرف شود. در غیر اینصورت از مصرف مقدار فراموش شده باید خودداری شده و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نشود.
مقدار مصرف

بزرگسالان:

مقدار مصرف 25 - 50 میلی گرم سه بار درروز می باشد.

کودکان:

مقدار مصرف 0.6 mg/kg/day  در 3 - 4 مقدار منقسم می باشد.

فرم های دارویی

Tablet: 10 mg