بیزاکودیل

موارد مصرف

بیزاکودیل به عنوان یک مسهل محرک برای درمان کوتاه مدت یبوست و تخلیه رکتوم و کولون قبل از انجام آزمون ها یا جراحی کولون مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو احتمالاً با اثر مستقیم بر روی عضلات صاف روده باعث افزایش حرکات پریستالتیک روده می شود.

فارماکوکینتیک

اثر این دارو پس از 6 - 8 ساعت شروع می گردد.

عوارض جانبی

از عوارض احتمالی این دارو می توان به آروغ زدن، کرامپ، اسهال، تهوع و تحریک پوستی در اطراف مقعد اشاره نمود.

موارد منع مصرف

بیزاکودیل در صورت وجود آپاندیسیت یا نشانه های آن یا خونریزی مقعد و نیز در انسداد روده با علت نامشخص نباید مصرف شود. این دارو در صورت کولوستومی یا ایلئوستومی نباید مصرف شود.

هشدارها

استفاده از این دارو در کودکان با سن کمتر از 6 سال باید زیر نظر پزشک صورت گیرد.

تداخل های دارویی
  • مصرف بیش از حد این دارو باعث دفع املاح پتاسیم شده و اثر داروهای مدر در کاهش غلظت سرمی پتاسیم را کاهش می دهد.
  • مصرف همزمان داروهای ضد اسید و شیر با قرص های بیزاکودیل ممکن است باعث حل شدن سریع روکش قرص ها و در نتیجه بروز تحریک معده یا دوازدهه شود.
نکات قابل توصیه
  1. از جویدن یا خردکردن قرص های بیزاکودیل یا از مصرف آن با داروهای ضد اسید باید خودداری گردد.
  2. در صورت وجود آپاندیسیت و تا دو ساعت بعد از مصرف سایر داروها، از مصرف این دارو باید خودداری گردد.
  3. مصرف طولانی مدت این دارو ممکن است سبب وابسته شدن کار روده به آن گردد.
  4. احتمال بروز بثورات جلدی و کرامپ به خصوص در صورت مصرف با معده خالی وجود دارد.
مقدار مصرف

خوراکی

 بزرگسالان:

برای درمان یبوست، مقدار 5 - 10 میلی گرم در شب مصرف می شود که در صورت لزوم این مقدار تا 15 - 20 میلی گرم افزایش می یابد. برای تخلیه روده ها قبل از اعمال رادیولوژی یا جراحی 10 میلی گرم در شب از دو شب قبل مصرف می شود.

 

کودکان:

در درمان یبوست در کودکان با سن کمتر از 10  سال سن مقدار 5 میلی گرم و برای تخلیه روده نصف مقادیر مصرف بزرگسالان مصرف می شود.

 

شیاف

 بزرگسالان:

برای درمان یبوست 10 میلی گرم در میلی گرم در صبح و برای تخلیه روده در صورت لزوم، علاوه بر مصرف خوراکی دارو 10 میلی گرم یک ساعت قبل از عمل جراحی یا عکسبرداری استعمال می گردد.

 کودکان:

نصف مقدار مصرف بزرگسالان مصرف شود.

فرم های دارویی

Delayed Release Tablet: 5 mg

Suppository: 5 mg, 10 mg