آنتی توکسین بوتولیسم A+B+E

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی آنتی توکسین ها ضروری است.

 

این فرآورده در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذاهای آلوده مصرف می شود.

مکانیسم اثر

پادزهر سه ظرفیتی بوتولیسم باعث خنثی شدن س موم تولید شده توسط Clostridium botulinum  می شود. هر میلی لیتر از این پادزهر حاوی بیش از 500 واحد پادزهر برعلیه سموم هر کدام از دو نوع  B, A، و 50 واحد پادزهر بر علیه سم نوع  E می باشد.

عوارض جانبی

شوک آنافیلاکتیک، کاهش فشار خون، کهیر، اختلال تنفسی و بیماری سرمی از عوارض جانبی این فرآورده است.

هشدارها

این فرآورده در درمان بوتولیسم نوزادان تاثیری ندارد.

نکات قابل توصیه
  1. قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.
  2. به دلیل تشدید اثرات عصبی سم بوتولینوم، از مصرف آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی در مسمومین اجتناب شود.
  3. فرآورده را باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.
مقدار مصرف

برای درمان بوتولیسم، 20 میلی لیتر از پادزهر در 100 میلی لیتر سرم نمکی رقیق و به آهستگی (حداقل 30 دقیقه) داخل وریدی تزریق کرد. در صورت لزوم بعد از 4 ساعت، 10 میلی لیتر دیگر تجویز شود و دفعات بعد با فواصل 12 - 24 ساعت مصرف شود.

برای پیشگیری، بعد از بلع غذای آلوده به Clostridium botulinum مقدار 20 میلی لیتر از فرآورده باید داخل عضلانی تزریق شود. در صورت ظهور علائم، پادزهر اضافی تزریق گردد.

فرم های دارویی

Injection: 1 ml