آنتی توکسین بوتولیسم E

موارد مصرف

توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگار کلی آنتی توکسین ها ضروری است.

 

این فرآورده در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذاهای آلوده مصرف می شود.

مکانیسم اثر

پادزهر یک ظرفیتی بوتولیسم باعث خنثی شدن سموم تولید شده توسط Clostridium botulinum نوع  Eمی شود.

عوارض جانبی

شوک آنافیلاکتیک، کاهش فشارخون، کهیر، اختلال تنفسی و بیماری سرمی از عوارض جانبی این فرآورده است.

نکات قابل توصیه
  1. به دلیل تشدید اثرات عصبی سم بوتولینوم، از مصرف آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی در مسمومین اجتناب شود.
  2. قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.
  3. فرآورده را باید در دمای 2 - 8 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.
مقدار مصرف

برای درمان بوتولیسم، 20 میلی لیتر از پادزهر در 100 میلی لیتر سرم نمکی و به آهستگی (حداقل 30 دقیقه) داخل وریدی تزریق شود. در صورت لزوم بعد از 4 ساعت، 10 میلی لیتر دیگر تجویز شود و نوبت های بعدی با فواصل 12 - 24 ساعت مصرف شود.

 برای پیشگیری، بعد از بلع غذای آلوده به Clostridium botulinum مقدار 20 میلی لیتر از فرآورده باید داخل عضلانی تزریق شود. در صورت ظهور علائم، پادزهر اضافی تزریق گردد.

فرم های دارویی

Injection