بریمونیدین

موارد مصرف

این فرآورده به تنهایی یا همراه با داروهای مسدد گیرنده بتا آدرنرژیک برای درمان افزایش فشار داخل کره چشم در موارد افزایش فشار خون چشمی یا درمان گلوکوم با زاویه باز در بیمارانی که به داروهای مسدد گیرنده بتا آدرنرژیک پاسخ نمی دهند یا مصرف این داروها برای آنها ممنوع است، بکار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو آگونیست نسبتاً اختصاصی گیرنده های آلفا دو آدرنرژیک می باشد.

فارماکوکینتیک

بعد از مصرف موضعی، مقداری جذب سیستمیک دارد. نیمه عمر داروی جذب شده تقریباً 3 ساعت است. متابولیسم دارو کبدی و دفع آن کلیوی می باشد.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک، سردرد، پرخونی چشم و فولیکول های ملتحمه، سوزش، خارش، اشک ریزش، خواب آلودگی و خستگی و خشکی دهان از عوارض جانبی شایع دارو می باشد.

موارد منع مصرف

در صورت حساسیت به هر یک از اجزاء فرآورده، بیماری های شدید قلبی عروقی، مصرف داروهای مونوآمین اکسیداز (همزمان و تا 14 روز بعد از قطع دارو) این دارو نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. به دلیل احتمال کاهش تاثیر دارو در بعضی بیماران، فشار داخل چشم باید به طور مرتب کنترل شود.
  2. ماده محافظ در این فرآورده (بنزالکونیوم کلراید) ممکن است جذب لنز تماسی نرم شود، لذا باید حداقل 15  دقیقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسی نرم در چشم قرار داده شود.
  3. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود بیماری های قلبی و عروقی، عدم کفایت عروق مغز یا عروق کرونر، سندروم رینود، افت فشار خون وضعیتی، افسردگی، نارسایی کبدی یا کلیوی، بارداری یا شیردهی.
تداخل های دارویی
  • این دارو نباید همزمان یا تا 14 روز بعد از قطع مصرف داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز مصرف گردد.
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتاگونیست بتا و سایر داروهای قلبی - عروقی ممکن است باعث افت فشار خون و کاهش ضربان قلب شود.
  • مصرف همزمان این دارو با داروهای مضعف سیستم عصبی مرکزی موجب تشدید ضعف CNS می شود.
  • مصرف همزمان این دارو با ضدافسردگی های سه حلقه ای (به دلیل احتمال کاهش تاثیر بریمونیدین) با ید با احتیاط انجام شود.
نکات قابل توصیه

به دلیل عارضه خواب آلودگی و خستگی، در بیمارانی که دارای مشاغل پر خطر هستند، باید با احتیاط به کار رود.

مقدار مصرف

یک قطره 2 بار در روز (هر 12 ساعت یک قطره) داخل چشم ریخته شود.

فرم های دارویی

 Ophthalmic Drops: 0.2%