برم هگزین

موارد مصرف

برم هگزین به عنوان خلط آور و رقیق کننده ترشحات موکوسی در مواردی مانند التهاب نایژه، آسم، برونشیکتازی و التهاب سینوس ها همراه با تجمع ترشحات موکوسی غلیظ و چسبنده در مجاری تنفسی مصرف می شود.

مکانیسم اثر

این دارو با تحریک غدد مخاطی نایژه و تغییر ترکیبات گلیکوپروتئینی موجود در ترشحات، موجب کاهش چسبندگی و رقیق شدن ترشحات و خروج آنها می گردد.

فارماکوکینتیک

این دارو به خوبی از دستگاه گوارش جذب و پس از یک ساعت، به حداکثر غلظت پلاسمایی می رسد. دارو پس از متابولیزه شدن، عمدتاً از راه ادرار و به مقدار اندک از طریق مدفوع دفع می گردد.

عوارض جانبی

اختلالات گوارشی از عوارض جانبی این دارو هستند.

هشدارها

در مبتلایان به ز خم های گوارشی، با احتیاط مصرف شود.

نکات قابل توصیه
  1. برای جلوگیری از عوارض گوارشی، دارو پس از غذا مصرف شود.
  2. بهتر است الگزیر دارو، ابتدا با آب رقیق شده و سپس مصرف شود.
  3. مصرف شکل تزریقی دارو در کودکا ن کمتر از 12 سال توصیه نمی شود.
مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

مقدار 10 - 20 میلی لیتر الگزیر یا 1 - 2 قرص، 3 - 4 بار در روز، مصرف می شود.

 

کودکان:

در کودکان کمتر از 5 سال، 4 میلی گرم قرص یا 5 میلی لیتر الگزیر، 2 بار در روز و در کودکان با 5 - 10 سال، همین مقدار 4 بار در روز مصرف می شود.

 

تزریقی  

بزرگسالان و کودکان بیش از 12 سال:

 روزانه به مقدار 8 – 24 میلی گرم به صورت تزریق آهسته داخل وریدی و یا تزریق عمیق داخل عضلانی مصرف می شود. همچنین می توان مقدار 4 - 20 میلی گرم دارو را به 250 - 500  میلی لیتر محلول دکستروز 5% اضافه کرد یا مقدار 4 - 40 میلی گرم آن را به 250 - 500 میلی لیتر محلول 0.9 درصد کلرور سدیم افزوده و آن را انفوزیون آهسته نمود.

فرم های دارویی

Elixir: 4 mg/5 ml

Injection: 4 mg/2 ml

Tablet: 8 mg