پماد سوختگی

موارد مصرف

این فرآورده برای پیشگیری و درمان تحریک و التهاب پای شیرخواران ناشی از ادرار، تسکین سوختگی ها و زخم های سطحی، سایر تحریکات خفیف پوست و درماتیت آمونیاکی بکار می رود.

مکانیسم اثر

این دارو یک لایه محافظ در مقابل محرک های پوست تشکیل می دهد و سوختگی، درد و خارش را از بین می برد. بعلاوه، اکسید روی قابض است و از طریق کاهش ترشحات زخم به بهبود التهاب و تحریک موضعی کمک می کند.

نکات قابل توصیه
  1. این دارو برای مصرف خارجی است. از تماس دارو با چشم باید جلوگیری شود.
  2. در صورت عدم بهبود، بروز تحریک یا عفونت، مصرف دارو باید قطع شود.
مقدار مصرف

برای پیشگیری از التهاب و تحریک پوست شیرخواران ناشی از ادرار، پماد را باید در قسمت های زیر کهنه یا پوشک مالید. برای درمان باید پماد را روزانه 3 - 4 بار بکار برد. برای زخم های سطحی غیرعفونی و سوختگی های خفیف، یک لایه نازک از پماد روی موضع مالیده می شود و در صورت لزوم روی آن گازاستریل قرار می گیرد.

فرم های دارویی

Ointment: (Cod liver oil 50% + Zinc Oxide 30%)