کلسی تونین

موارد مصرف

کلسی تونین در درمان بیماری پاژه و نیز به عنوان داروی کمکی در افزایش کلسیم خون، پیشگیری و درمان کمکی پوکی استخوان در دوران یائسگی و نیز پوکی استخوان ثانویه ناشی از اختلالات هورمونی، هیپرفسفاتازی و برای درمان کمکی هیپرکلسمی حاد مصرف می شود.

مکانیسم اثر

در بیماری پاژه کلسی تونین سرعت تجزیه و ساخت استخوانی را کم نموده و سبب کاهش میزان آلکالین فسفاتاز و ترشح هیدروکسی پرولین در ادرار می شود. در افزایش کلسیم خون و استئوپروز، کلسی تونین با مهار مستقیم تحلیل استخوانی، غلظت کلسیم سرم را کاهش می دهد. ممکن است تعداد و فعالیت استئوکلاست ها و تخریب استئوسیت ها کاهش یابد. کلسی تونین همچنین با اثر مستقیم بر کلیه بازجدب توبولی کلسیم، فسفات و سدیم را مهار نموده و موجب افزایش دفع این عناصر می گردد.

فارماکوکینتیک

دارو به سرعت و عمدتاً در کلیه ها متابولیزه می شود. دفع دارو کلیوی است.

عوارض جانبی

از عوارض جانبی مهم دارو، سکته قلبی، آنافیلاکسی، استفراغ، گرگرفتگی، سوزش و خارش دستها و پاها، بی اشتهایی، احساس طعم ناخوشایند، واکنش های التهابی در محل تزریق، واکنش های آلرژیک خصوصاً دانه های جلدی و کهیر می باشد.

موارد منع مصرف

این دارو در صورت سابقه حساسیت به پروتئین ها و کلسی تونین و نیز در بیماران با سابقه آلرژی حتی با آزمون پوستی منفی واکنش به کلسی تونین نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در صورت استفاده مداوم از کلسی تونین با منشاء ماهی، ممکن است آنتی بادی خنثی کننده دارو در بدن ایجاد شود.
  2. در صورت سابقه آلرژی به پروتئین ها، آزمون پوستی باید انجام شود.
تداخل های دارویی

در درمان افزایش کلسیم خون، تجویز همزمان فرآورده های حاوی کلسیم و ویتامین D با اثر کلسی تونین مقابله می کنند.

نکات قابل توصیه
  1. سابقه آلرژی به کلسی تونین و پروتئین های دیگر باید مورد توجه قرار گیرد.
  2. در مواردی که خود بیمار دارو را مصرف می کند، تزریق زیرجلدی مناسب تر است.
  3. در بیماران مبتلا به افزایش کلسیم خون ممکن است نیاز به محدودیت مصرف کلسیم و ویتامین D باشد.
مقدار مصرف

در درمان زیادی کلسیم خون ابتدا 4 units/kg در روز در دو مقدار منقسم از طریق تزریق زیر جلدی یا داخل عضلانی تجویز می شود. مقدار مصرف مطابق با پاسخ بالینی و بیوشیمیایی تنظیم می گردد. در بیماری پاژت استخوان 50 - 100 واحد، سه بار در هفته تا 160 واحد در روز در یک مقدار یا مقادیر منقسم از طریق تجویز زیر جلدی یا داخل عضلانی و در بیماران مبتلا به درد استخوان ناشی از سرطان مقدار 80 - 160 واحد در روز برای 3 - 6 ماه لازم می باشد. در استئوپروز دوران یائسگی مقدار 100 واحد در روز همراه با کلسیم و ویتامین D مصرف می شود.

فرم های دارویی

Injection: 50 IU/ml, 100 IU/ml

Nasal Spray: 100 IU/dose, 200 IU/dose