کلسیم پانتوتنات

موارد مصرف

کلسیم پانتوتنات برای پیشگیری و درمان کمبود اسیدپانتوتنیک بکار می رود.

مکانیسم اثر

اسیدپانتوتنیک پیش ساز کوآنزیم A است و برای اعمال متابولیک مختلف، مانند متابولیسم کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها ضروری است. این ویتامین در ساخت استروئیدها، پورفیرین ها، استیل کولین و سایر موارد استفاده می شود.

فارماکوکینتیک

ویتامین های گروه B بسهولت از مجرای گوارش جذب می شوند (حتی در سندرم های سوء جذب)، اسیدپانتوتنیک، عمدتاً بصورت کوآنزیم A در بافت های بدن توزیع می شود. بیشترین غلظت در کبد، غدد فوق کلیوی، قلب و کلیه ها یافت می گردد.  اسیدپانتوتنیک متابولیزه نمی شود. این دارو به میزان 70 درصد به صورت تغییر نیافته از طریق ادرار و 30 درصد از طریق مدفوع دفع می شود.

نکات قابل توصیه

از آنجا که کمبود ویتامین B به تنهایی شایع نیست، معمولاً ترکیبی از ویتامین ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

برای پیشگیری از کمبود ویتامین، براساس میزان مصرف توصیه شده روزانه، 4 - 7 میلی گرم مصرف می شود. در موارد درمان کمبود ویتامین، میزان مصرف براساس شدت کمبود تعیین می شود.

کودکان:

برای پیشگیری از کمبود ویتامین، براساس میزان توصیه شده روزانه در کودکان تا 3 سال، 2 - 3 میلی گرم، در کودکان 4 - 6 سال میزان 3 - 4 میلی گرم ، در کودکان 7 - 10 سال مقدار 4.5 میلی گرم مصرف می شود. برای درمان کمبود ویتامین، مقدار مصرف براساس شدت کمبود تعیین می گردد.

فرم های دارویی

Tablet: 100 mg