کربوپلاتین

موارد مصرف

کربوپلاتین در درمان کارسینومای تخمدان، ریه، سر و گردن، بیضه و سمینوما مصرف می شود.

مکانیسم اثر

کربوپلاتین احتمالاً مانع جدا شدن دو رشته DNA از یکدیگر و تداخل در عملکرد آن می شود. کربوپلاتین در چرخه سلولی بطور غیر اختصاصی عمل می کند.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر اولیه پلاسمایی (آلفا)  1.1تا 2 ساعت و نیمه عمر پلاسمایی پس از توزیع مجدد (بتا) 2.6 تا 5.9 ساعت است. دفع دارو کلیوی است.

عوارض جانبی

کم خونی، کاهش گلبول های سفید خون و درد در ناحیه تزریق از عوارض شایع دارو هستند.

نکات قابل توصیه
  1. توصیه می شود کربوپلاتین برای بیماران بستری در بیمارستان و تحت مراقبت پزشک متخصص تجویز شود. ضمناً تسهیلات لازم برای درمان آنافیلاکتیک احتمالی باید در دسترس باشد.
  2. مقدار مصرف نگهدارنده باید برای هر بیمار بصورت انفرادی و با توجه به پاسخ های بالینی و تغییرات هماتولوژیک بیمار و ظهور یا شدت سمیت دارو تعیین شود.
  3. توصیه می شود انفوزیون وریدی کربوپلاتین طی 15 - 60 دقیقه انجام شود. ضمناً کربوپلاتین از طریق انفوزیون مداوم وریدی طی 24 ساعت قابل تجویز است.
  4. تقسیم مقدار مصرف تام روزانه به 5 قسمت ممکن است شدت تهوع و استفراغ را کاهش دهد.
مقدار مصرف

مقدار مصرف اولیه در کارسینومای تخمدان 300 mg/m2 است. مقدار مصرف با توجه به کلیرانس کرآتینین تنظیم می گردد. مقدار مصرف نگهدارنده برمبنای تعداد پلاکت و گلبول های سفید خون بیمار تنظیم می گردد.

فرم های دارویی

Injection: 10 mg/ml

For Infusion: 50 mg/100 ml