سفیکسیم

موارد مصرف

سفیکسیم در درمان عفونت های حاد ناشی از باکتری های حساس به این دارو مصرف می شود که شامل سوزاک، عفونت گوش میانی، فارنژیت، عفونت های بخش تحتانی دستگاه تنفس و عفونت های مجاری ادراری می شود.

فارماکوکینتیک

فقط 50 - 40 درصد یک مقدار مصرف خوراکی سفیکسیم به آهستگی جذب می شود. جذب این دارو در حضور غذا کاهش می یابد. اوج غلظت سرمی دارو 6 - 2 ساعت پس از مصرف خوراکی آن حاصل می شود. نیمه عمر پلاسمایی دارو 4 - 3 ساعت است که در عیب کار کلیه افزایش می یابد. متابولیسم این دارو مشخص نشده است. حدود 20 درصد از دارو به صورت تغییر نیافته از راه کلیه ها و 60 درصد دارو از راه غیر کلیوی دفع می شود.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها یا پنیسیلامین یا ابتلای به پورفیری، نباید مصرف شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

این دارو از راه خوراکی به مقدار 200-400 mg/day به صورت واحد یا در مقادیر منقسم مصرف می شود.

کودکان:

در کودکان با وزن کمتر از 50 کیلوگرم 8 mg/kg در روز از سوسپانسیون خوراکی به صورت واحد یا در دو مقدار منقسم مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 200 mg, 400 mg

Powder For Suspension: 100 mg/5 ml

Sachet: 50 mg