سفتریاکسون

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های باکتریایی حساس به آن مصرف می شود که شامل شانکروئید، آندوکاردیت، سالمونلوز، شیگلوز، سوزاک، مننژیت (درمان و پیشگیری از مننژیت منگوکوکی)، سپتی سمی و حصبه می باشد. این دارو قبل از اعمال جراحی و به منظور پیشگیری از عفونت نیز مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

سفتریاکسون به دلیل پیوند به پروتئین از کینتیک غیر خطی وابسته به مقدار پیروی می کند. اوج غلظت سرمی دارو پس از تزریق عضلانی تا 2 ساعت بعد حاصل می شود. نیمه عمر پلاسمایی دارو 6 - 9 ساعت است . سفتریاکسون به طور وسیع در بافت ها و مایعات بدن منتشر می شود. بیش از نیمی از یک مقدار مصرف دارو از طریق ادرار و به صورت تغییر نیافته و بقیه از طریق مدفوع به صورت تغییر نیافته یا ترکیبات غیرفعال دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ و اسهال و علایم کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها یا پنی سیلامین، ابتلای به پورفیری و در نوزادان مبتلا به کمی آلبومین خون، اسیدوز، زردی یا زیادی بیلی روبین خون نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در صورت وجود سابقه بیماری گوارشی بویژه کولیت اولسراتیو، آنتریت ناحیه ای و کولیت ناشی از آنتی بیوتیک، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. در بیماران مبتلا به عیب کار کبد یا کلیه، کاهش مقدار مصرف این دارو ضروری است.
  3. در نوزادان نارس این دارو ممکن است موجب جابجائی بیلی روبین از آلبومین سرم شود.
  4. تزریق این دارو در نوزادان باید به آهستگی و طی 60 دقیقه صورت گیرد.
تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها و وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد. اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.

نکات قابل توصیه

مخلوط کردن این دارو با سایر داروها به ویژه آمینو گلیکوزیدها در یک محلول توصیه نمی شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان:

معمولاً 1 - 2 گرم در روز به صورت واحد یا در دو مقدار منقسم به صورت تزریق عمیق عضلانی یا تزریق آهسته وریدی (طی 2 – 4  دقیقه) و انفوزیون وریدی (طی 30 دقیقه) مصرف می شود. در عفونت های شدید، این مقدار تا 4 گرم در روز افزایش می یابد.

برای درمان سوزاک بدون عواقب، مقدار 250 میلی گرم به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می شود.

برای پیشگیری از بروز عفونت قبل از اعمال جراحی، مقدار 1 گرم نیم تا یک ساعت قبل از عمل مصرف می شود. برای پیشگیری از مننژیت مننگوکوکی مقدار 250 میلی گرم به صورت مقدار واحد تزریق عضلانی می شود.

توجه: در صورت نیاز به تزریق عضلانی بیش از 1 گرم در روز، مقدار مصرف باید به صورت منقسم در عضلات مختلف تزریق شود.

 

کودکان:

مقدار مصرف در نوزادان و کودکان 20 – 50 mg/kg یکبار در روز می باشد که این مقدار در عفونت های شدید تا  80 mg/kgدر روز ممکن است افزایش یابد. حداکثر مقدار مصرف در نوزادان تا 50 mg/kg در روز است. برای پیشگیری از بروز مننژیت مننگوکوکی مقدار 125 میلی گرم بصورت واحد تزریق عضلانی می شود.

توجه: مقادیر مصرف بیش از 50 mg/kg در کودکان باید فقط از طریق انفوزیون وریدی تزریق شود. انفوزیون وریدی در نوزادان باید طی حداقل 60 دقیقه انجام شود.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 250 mg, 500 mg, 1g (as Sodium)