سفوروکسیم

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو بویژه عفونت های ناشی از هموفیلوس انفلوآنزا و گونوکوک و برای پیشگیری از بروز عفونت قبل از اعمال جراحی مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

این دارو از راه خوراکی جذب می شود. اوج غلظت پلاسمایی دارو 2 - 3 ساعت پس از مصرف حاصل می شود. نیمه عمر دارو حدود 70 دقیقه است. سفوروکسیم در بدن بطور وسیعی منتشر می شود و بدون تغییر از راه فیلتراسیون گلومرولی در ادرار دفع می گردد.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک شامل کهیر، بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط (از جمله شوک آنافیلاکتیک) ممکن است بروز کنند. مواردی از اختلالات گوارشی (اسهال، تهوع و استفراغ)، اریتم مولتی فرم، علایم سندرم استیونس - جانسون و کاهش خفیف تا متوسط شنوایی در کودکانی که این دارو را برای درمان مننژیت دریافت داشته اند، گزارش شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها، پنی سیلین ها ومشتقات آنها یا پنیسیلامین یا ابتلای به پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. در صورت وجود عیب کار کلیه، کاهش مقدار مصرف دارو ضروری است.
تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینو گلیکوزیدها یا وانکومایسین احتمال بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد.

نکات قابل توصیه

مخلوط کردن سفوروکسیم با سایر داروها، به ویژه آمینو گلیکوزیدها، توصیه نمی شود.

مقدار مصرف

خوراکی

بزرگسالان:

در اغلب عفونت های تنفسی مقدار 250 میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود که در صورت شدید بودن عفونت این مقدار دو برابر می شود.

در عفونت مجاری ادراری 125 میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود که ممکن است دو برابر شود.

در درمان سوزاک 1 گرم بصورت مقدار واحد مصرف می گردد.

کودکان:

برای کودکان با سن 3 ماه و بیشتر 125 میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود که در مورد کودکان با سن 2 سال و بیشتر می توان این مقدار را دو برابر کرد.

 

تزریقی

توجه: محلول تزریقی این دارو (بصورت ملح سدیم) بصورت عضلانی یا وریدی (آهسته) یا انفوزیون وریدی تزریق می شود. مقادیر بیش از 750 میلی گرم باید فقط از راه وریدی تزریق شوند.

بزرگسالان:

مقدار 750 میلی گرم هر 6 - 8 ساعت که در عفونت های شدید دو برابر می شود. در درمان سوزاک مقدار 1.5 گرم بصورت تک دوز تزریق می شود (می توان این مقدار را بصورت عضلانی در دو نقطه تزریق کرد).

برای پیشگیری از بروز عفونت قبل از اعمال جراحی 1.5 گرم در زمان شروع عمل تزریق و پس از آن در صورت لزوم 3 مقدار 750 میلی گرمی هر 8 ساعت تزریق می گردد.

در درمان مننژیت 3 گرم بصورت وریدی هر 8 ساعت تزریق می گردد.

کودکان:

مقدار مصرف معمول برای کودکان 30 – 100 mg/kg/day در 2 - 4 مقدار منقسم می باشد. در در درمان مننژیت مقدار 200-240 mg/kg/day در 3 – 4 دوز منقسم مصرف می شود که پس از 3 روز یا با کاهش علائم بیماری به 100 mg/kg/day کاهش می یابد. این مقدار برای نوزادان نصف خواهد شد.

فرم های دارویی

Tablet: 250 mg, 500 mg (as axetil)

Powder For Injection: 750 mg, 1.5 g (as axetil)