سفالوتین

موارد مصرف

این دارو در درمان عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی حساس به دارو مصرف می شود.

فارماکوکینتیک

غلظت سرمی دارو نیم ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد. نیمه عمر دارو نیم تا یک ساعت است که در صورت عیب کار کلیه ممکن است تا 18 ساعت نیز افزایش یابد. حدود 60 – 70 درصد از طریق کلیه و از راه ترشح توبولی دفع می شود.

عوارض جانبی

واکنش های آلرژیک شامل کهیر و بثورات جلدی و علایم حساسیت مفرط شامل شوک آنافیلاکتیک، تهوع، استفراغ و اسهال و علائم مربوط به کولیت پسودوممبران با مصرف این دارو گزارش شده است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود سابقه حساسیت مفرط به سفالوسپورین ها یا پنی سیلین ها و مشتقات آنها، پنیسیلامین یا بیماری پورفیری نباید مصرف شود.

هشدارها
  1. در صورت وجود سابقه حساسیت به پنی سیلین ها باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. این دارو ممکن است موجب ایجاد پاسخ مثبت کاذب در آزمون کومبس و قند ادرار شود.
  3. کاهش مقدار مصرف دارو در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه ضروری است.
  4. این دارو ممکن است سبب بروز کولیت پسودوممبران شود.
تداخل های دارویی

در صورت مصرف همزمان سفالوسپورین ها با آمینوگلیکوزیدها، وانکومایسین یا آمفوتریسین خطر بروز مسمومیت کلیوی افزایش می یابد.

مصرف همزمان داروهای مدر گروه لوپ با سفالوتین خطر بروز مسمومیت کلیوی ناشی از سفالوتین را افزایش می دهد. اثر ضد انعقادی وارفارین در صورت مصرف همزمان با این دارو ممکن است افزایش یابد.

نکات قابل توصیه
  1. مخلوط کردن سفالوتین با سایر داروها (به ویژه آمینوگلیکوزیدها) توصیه نمی شود.
  2. در صورت فراموش کردن یک نوبت مصرف دارو، به محض بیاد آوردن دارو را باید مصرف کرد، ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرارسیده باشد، از مصرف نوبت فراموش شده باید خودداری شود و مقدار مصرف بعدی نیز دو برابر نگردد.
  3. در صورت بروز اسهال شدید، قبل از مصرف هرگونه داروی ضد اسهال باید با پزشک مشورت شود.
  4. سفالوتین از راه تزریق آهسته وریدی (طی 5 - 3 دقیقه) مصرف می شود، تزریق عضلانی این دارو دردناک است.
مقدار مصرف

این دارو به مقدار 0.5 - 1 گرم هر 4 – 6 ساعت مصرف می شود که در عفونت های شدید این مقدار تا 12 گرم در روز افزایش می یابد.

فرم های دارویی

Powder For Injection: 1 g (as Sodium)