شارکول فعال

موارد مصرف شارکول فعال

شارکول فعال برای درمان غیراختصاصی اورژانسی در مسمومیت ناشی از اکثر داروها و مواد شیمیایی مصرف می شود. این دارو می تواند به بسیاری از سموم در معده پیوند یافته و جذب آنها را کاهش دهد، هرچند که در مسمومیت با سیانور، کاملاً بی اثر و در مسمومیت با اسید های معدنی، بازهای سوزاننده، اتانول، متانول و املاح آهن، اسید بوریک، و مواد پاک کننده نسبتا بی اثر است. این دارو برای درمان اسهال، سوء هاضمه، افزایش کلسترول خون و کمک به جذب گازهای روده که موجب نفخ می شوند، نیز مصرف می شود.

مکانیسم اثر

به عنوان داروی ضد اسهال، زغال فعال شده بسیاری از محرکهایی را که موجب اسهال و ناراحتی گوارشی می شوند، جذب سطحی می کند.

به عنوان پادزهر این دارو مواد سمی خورده شده را جذب سطحی کرده و مانع از جذب آنها در معده و روده می گردد.

فارماکوکینتیک

این دارو از مجرای گوارش جذب نمی شود و متابولیزه نیز نمی گردد. راه اصلی دفع آن از طریق مدفوع است. حداکثر اثر درمانی چنانچه دارو طی30  دقیقه پس از بلع ماده سمی تجویز گردد، حاصل می گردد.

هشدارها
  1. مصرف دارو ممکن است موجب بروز تهوع و استفراغ گردد. این مسئله ممکن است در موارد بلع مواد سوزاننده یا هیدروکربن های فرار خطرناک باشد.
  2.  مصرف طولانی مدت این دارو برای رفع ناراحتی های گوارشی در کودکان زیر 3 سال، ممکن است سوء تغذیه ایجاد نماید.
تداخل های دارویی

شارکول فعال می تواند داروهای موجود در لوله گوارش را جذب کند. جذب استیل سیستئین خوراکی و شربت ایپکا را کاهش می دهد. لذا در مواردی که مصرف هر دو دارو لازم است، توصیه می شود که شارکول، فقط پس از اتمام استفراغ تجویز گردد.

شارکول را نباید با شیر یا شربت مخلوط کرد، زیرا ظرفیت جذب آن کاهش می یابد.

نکات قابل توصیه
  1. دارو باید در ظروف در بسته نگهداری شود.
  2. اگر قبلاً به مسموم شربت ایپکا داده شده است، بعد از بروز استفراغ، باید از این دارو استفاده شود.
  3. استفاده طولانی مدت این دارو به عنوان ضد نفخ توصیه نمی گردد.
  4. این دارو رنگ مدفوع را سیاه می کند، اگرچه این مسئله از نظر درمانی اهمیت ندارد.
  5. از مصرف همزمان این دارو با سایر داروها باید خودداری شود.
مقدار مصرف شارکول فعال

مقدار مصرف بزرگسالان و کودکان:

در مسمومیت حاد مقدار30 - 100  گرم (1 – 2 g/kg) به صورت سوسپانسیون در آب مصرف می شود. در درمان اسهال، مقدار 520 میلی گرم مصرف می شود که برحسب نیاز، هر 30 دقیقه تا یک ساعت تکرار می شود، حداکثر مقدار مصرف در این موارد4 g/day  می باشد. به عنوان ضد نفخ، مقدار 1 - 4  گرم از دارو سه بار در روز بعد از غذا مصرف می شود.

فرم های دارویی

Tablet: 250 mg

Suspension: 30 g/240 ml

Powder For suspension: 50 g